План за действие 2017/2018

ПРИОРИТЕТНИ ДЕЙНОСТИ за 2018/2019 г.:

1. Подготовка на анализ, свързан Европейската архитектура за сигурност след БРЕКЗИТ - съвместна инициатива на всички членове на МИСС;

2. Да бъде продължена практиката за представяне на анализи, изготвени от МИСС, пред Европейската комисия в Брюксел, включително и информация от проведената международна конференция «Тероризъм и електронни медии» в периода 26-29 септември 2017 г., с активно участие на членове на  Института;

3. Организиране на кръгла маса за представяне на анализ по темата «Наркоканали, дистрибуция и разширяване употребата на наркотици" с домакинство в България;

4. Планиране на мероприятия, свързани с предстоящото председателство на България на ЕС - идейни предложения и план за реализация, изготвени от г-н Д. Събев и Р. Петков;

5. Продължаване на анализа за бежанския поток и възникващите миграционни проблеми - инициатива на г-н Пинтер от 2015 г.;

6. По повод 10-годишнината от последното разширяване на Шенгенското пространство, да се предприеме организиране в Словения на конференция и изготвяне на анализ «Равносметка за състоянието на ШИС2 и проблемите, които могат да възникнат след БРЕКЗИТ», с любезното съдействие на г-н Мате. Да бъде отправена покана към действащи министри на вътрешните работи, напр. от Унгария, Словакия и др.;

7. Активен информационен обмен с представителството на UNODC във Виена във връзка с участието на членове на МИСС в предстоящи мероприятия  и иницииране на  съвместни конференции и кръгли маси;

8. По предложение на г-н Пейков, да бъде включено активно обсъждане на присъединяването на България в Шенген, особено по време Европейското председателство, както и на състоянието и проблемите от политическа и геостратегическа гледна точка на Балканските държави;

9. По предложение на г-н Събев да бъде изработена концепция за дългосрочна програма за превръщането на България в балкански център за Европейска политика; Да бъде провокирана дискусия за домакинство на България на Европейската агенция по лекарствата;

10. Във връзка с новия Закон за юридическите лица с нестопанска цел и необходимостта от пререгистрация на МИСС, да се предприемат необходимите правни действия за изготвяне и депозиране на документи в Агенция по вписванията.

 

СЪПЪТСТВАЩИ ДЕЙНОСТИ за 2018/2019 г.:

  • Сформиране на работни групи, консултативни комитети и привличане на специалисти и експерти по решение на Управителния съвет, които да подпомагат дейността на сдружението с оглед участието на сдружението в конкретни проекти и дейности;
  • Презентация на института и представяне на аналитични продукти пред местни и международни държавни институции;
  • Иницииране на работни срещи, семинари и кръгли маси с участие на международни и български експерти и членове на МИСС, както и всички останали дейности на института при пълна прозрачност, откритост и диалогичност, съобразно заложените в Устава му задължения.