Членове на Общото събрание

Румен Петков, България

Председател на Общото събрание

Румен Петков е роден на 23 юни 1961 г. в Плевен. Учи в Математическата гимназия в града и в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски" във факултета по математика. Специализира в Икономическия институт в Свищов. Румен Петков е семеен и има двама сина. От 1995 до 1999 г. е кмет на Плевен. През 1999 г. става секретар по коалиционната политика на БСП, а от 2001 г. е заместник-председател на Висшия съвет на БСП. Румен Петков е председател на Националния предизборен център на БСП по време на изборите за президент, местни органи и парламент. Депутат е в 39-то и 40-то Народно събрание. От август 2005 до април 2008 г. е министър на вътрешните работи. От 15 октомври 2008 г. е Председател на Общото събрание на Международен институт за сигурност и сътрудничество.

Проф. д-р Румен Марков, България

Председател на Управителния съвет (2008 - 2013)

Роден на 2.05.1958 г. в София. Завършил е Софийската математическа гимназия, а след това специалност "Право" в Софийския университет "Св. Климент Охридски". Специализира в университета в Барселона. Доктор по право и професор по наказателно право. От 1983 до 1985 година е следовател. От 1985 г. преподавател в Академията на МВР, където е бил асистент, заместник-ректор и член на академичния съвет. През май 2004 г. става ректор на Академията на МВР. Румен Марков е председател на Експертния съвет при Постоянната комисия за управление на силите и средствата при МВР при кризисни ситуации, член на Държавно-обществена консултативна комисия по въпросите на превенцията на престъпността, на Специализирания научен съвет по Национална сигурност при ВАК. Румен Марков членува в Асоциацията на полицейските ръководители, Съвета на ректорите на висшите училища и в Съюза на учените в България. През 2006 година е удостоен със звание "генерал-майор". Автор е на три монографии и на множество студии и статии по проблемите на наказателното право. Награден е с Почетен знак на МВР ІІ и ІІІ степен и Златен медал "Правосъдие, свобода, сигурност". Женен, има две деца. От 15 октомври 2008 г. е избран за Председател на Управителния съвет на Международен институт за сигурност и сътрудничество.

Абдулкадир Аксу, Турция

Член на Общото събрание (2008 - 2017)

Роден през 1944 г. в Диарбекир, Турция. През 1968 г. завършва факултета по политически науки при Анкарския университет. Започва работа в Диарбекир като стажант - чиновник. По-късно изпълняма длъжността Заместник околийски управител в различни околии като Генч, Акчадаа, Доаншехир. През 1970 г. завършва курсовете за областни управители и е назначен за областен управител на Кънък. През периода 1973 -1976 г. е околийски управител на Саръкая, а през периода 1 септември 1976 - 9 октомври 1977 г. е директор на сигурността в Малатия. От 9 октомври 1977 г. до 30 януари 1978 г. е заместник областен управител (валия) на Кахраманмараш, Югоизточна Турция. През 1980 г. е назначен за директор, а в последствие и за заместник генерален директор на сигурността. На 29 август 1980г. е назначен за валия на Ризе. През периода 9 септември 1984 г. - 18 септември 1987 г. е валия на Газиантеп. На 29 ноември 1987 г. е избран за депутат от листата на Отечествената партия.. От 15 октомври 2008 г. е избран за член на Общото събрание на Международен институт за сигурност и сътрудничество.

Димитър Събев, България

Роден на 26 август 1952 г. в гр. Свиленград. Висшето си образование завършва през 1976 г. в СУ „Климент Охридски" юридически факултет. В периода 1980 - 1983 г. специализира по проблемите на сигурността и сътрудничеството в Европа в Дипломатическата академия при МВнР на СССР. През 1990 г. защитава докторска дисертация по проблемите на кризите и конфликтите в арабските страни. През 2006 г. е избран за пълен член - Академик на Академията по сигурността, отбраната и правния ред на Руската Федерация. През трудовата си кариера е заемал последователно следните длъжности: през 1976 г. като стажант-съдия в СГС със специализация по производство за екзекватура; в периода 1977-80 г.  - в отдел Консулски на  МВнР -  сектор "Правен",  сектор "Престъпления на чужденци в България и на български граждани зад граница", през 1984 год. - Отдел "Арабски  страни"- сектор" Египет, Либия и Судан", в периода 1985-88 год. - Консул и временноуправляващ  посолството на  България  в Южен Йемен - гр. Аден; 1989-90 год. - Звеждащ "Информация и анализ на чуждестранната  пропаганда за България",; 1990-91 год. -  Отдел "Арабски страни", сектор "Близък Изток";1991-92 год. - Завеждащ "Консулска и политическа  служба" при посолството на България в Ливан - гр. Бейрут;1992 год. - понастоящем - в частния бизнес. Женен, с едно дете. От 15 октомври 2008 г. е избран за член на Общото събрание на Международен институт за сигурност и сътрудничество.

Драгутин Мате, Словения

Член на Управителния съвет

Роден е на 2 май 1963 год. Гражданин на Словения. Семеен. В периода 1983 -1987 г. завършва университета за социологически и политически науки и журналистика, специалност „Наука за отбраната и политология". Заема поста Министър на вътрешните работи на Република Словения в периода 12.2004 - 11.2008г., а в периода 07.2006 - 12.2008г. заема председателско място в Залцбургския форум по управление и координация. Г-н Драгутин Мате притежава  квалификации в областта на обществената сигурност, вътрешна административно - управленческа дейност и вътрешна миграция. Бил е специален гост, лектор и участник в множество регионални и международни конференции и срещи в периода от 2005г. до 2008г. вкл., посветени на проблеми, свързани с организираната престъпност, корупцията и тероризма. Ползва свободно английски, сърбохърватски и словенски езици. Избран за член на УС на МИСС през 2017 г.

Александър Торшин, Руска федерация

Член на Общото събрание (2013 - 2017)

Роден е  на 27 ноември 1953 г. Завършил Всесъюзния юридически задочен институт и учебния център към Московския държавен университет „Михаил Ломоносов" за преподготовка на кадри от Висши учебни заведения в областта на психолого - педагогически основи на учебния процес. Г-н Торшин е доцент, кандидат на юридическите науки, удостоен е с множество звания  и медали, сред които:  с почетното звание „Заслужил юрист на Руската федерация медал „По случай 300-годишнината на Санкт-Петербург"; 2005 г. - с медал „По случай 1000 - годишнината на Казан" и с Почетен орден през 2008г.    Понастоящем г-н Торшин заема поста първи заместник Председател на съвета на федерациите. Член е на комисията на съвета на федерациите по регламентиране и организация на парламентарната дейност и на комисията на съвета на федерациите по информационна политика.

Център за стратегически изследвания в отбраната и сигурността към Катедра "Национална и регионална сигурност" при УНСС, България

Член на Общото събрание

Центърът за стратегически изследвания в отбраната и сигурността (ЦСИОС) е създаден с решение на Академичния съвет на УНСС, със статут на основно обслужващо звено на УНСС и катедра "Национална и регионална сигурност". Центърът за стратегически изследвания е наследник на опита и традициите в научноизследователската дейност, създадени и развивани в Проблемно научна изследователска лаборатория "Производствени и селищни системи" (ПНИЛ "РПСС") и Катедра "Национална и регионална сигурност".


д-р Ели Кармон, Израел

Член на Общото събрание

Д-р Ели Кармон е старши изследовател в Международния институт за борба с тероризма и старши научен сътрудник в Института за политика и стратегия към Интердисциплинарния център в Херзлия, Израел. Завършил е магистратура и придобил докторска степен по политически науки в университета в Хайфа. Асоцииран член в Международния център за изследване на радикализацията и политическо насилие в Лондон - световен център, който е посветен на обединяването на знанията и лидерството за противодействие на растежа на радикализацията и политическото насилие.