Членове на Общото събрание

Румен Петков, България

Председател на Общото събрание

Румен Петков е роден на 23 юни 1961 г. в Плевен. Учи в Математическата гимназия в града и в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски" във факултета по математика. Специализира в Икономическия институт в Свищов. Румен Петков е семеен и има двама сина. От 1995 до 1999 г. е кмет на Плевен. През 1999 г. става секретар по коалиционната политика на БСП, а от 2001 г. е заместник-председател на Висшия съвет на БСП. Румен Петков е председател на Националния предизборен център на БСП по време на изборите за президент, местни органи и парламент. Депутат е в 39-то и 40-то Народно събрание. От август 2005 до април 2008 г. е министър на вътрешните работи. От 15 октомври 2008 г. е Председател на Общото събрание на Международен институт за сигурност и сътрудничество.

Център за стратегически изследвания в отбраната и сигурността към Катедра "Национална и регионална сигурност" при УНСС, България

Центърът за стратегически изследвания в отбраната и сигурността (ЦСИОС) е създаден с решение на Академичния съвет на УНСС, със статут на основно обслужващо звено на УНСС и катедра "Национална и регионална сигурност". Центърът за стратегически изследвания е наследник на опита и традициите в научноизследователската дейност, създадени и развивани в Проблемно научна изследователска лаборатория "Производствени и селищни системи" (ПНИЛ "РПСС") и Катедра "Национална и регионална сигурност".


д-р Ели Кармон, Израел

Д-р Ели Кармон е старши изследовател в Международния институт за борба с тероризма и бивш сътрудник изследовател в Института за политика и стратегия към университета Райхман, Херцлия, Израел, където изнася лекции по международни тероризъм и ХБРЯ тероризъм. Има бакалавърска степен по английска и френска култура от Еврейския университет в Йерусалим, лиценз по международни отношения от Institut d’Etudes Poliques и лиценз по езици банту от Ecole de Langues Orientales в Париж. Притежава магистърска и докторска степен по политически науки от университета в Хайфа. Служил е като съветник на израелското министерство на отбраната и на Форума за наблюдение на антисемитизма на секретариата на израелското правителство. Областите на изследване на д-р Кармон включват политическо насилие, международен тероризъм, ХБРЯ тероризъм и стратегическото влияние на тероризма и подривната дейност в Близкия изток и по света. Автор е на много книги и статии по тези теми и е участвал в множество международни конференции.

Проф. д-р Камен Пенков, България

Горан Йонов, България

Албена Вълчева, България

Изпълнителен секретар на МИСС

 


1680, София, България
ул. "Пирин" 50
Сграда Скорпио, ет. 8
Телефон: +359 2 892 25 75 
Факс: +359 2 892 25 77
E-mail: office@InISC.eu