Административен център

Михаил Михов – експерт международни връзки и координация

Дългогодишен служител на Министерството на вътрешните работи и на Министерството на външните работи на Р България, който е работил в сферата на сигурността на информацията и криптологията. Отговарял е за осъществяването на връзки и комуникации с министерствата на външните работи от други държави. Последователно е заемал длъжностите секретар и съветник в задгранични мисии в посолствата на България в Полша, Сърбия, Гърция, Австрия. Има магистърска степен по италианска филология и сигурност на информацията.

 


1680, София, България
ул. "Пирин" 50
Сграда Скорпио, ет. 8
Телефон: +359 2 892 25 75 
Факс: +359 2 892 25 77
E-mail: office@InISC.eu