Общо събрание

На 15 октомври 2008г. в София бе учреден Международен институт за сигурност и сътрудничество (МИСС). Инициираната от г-н Румен Петков неправителствена организация бе радушно посрещната от много утвърдени в политическия и обществен живот съмишленици, чиято кариера е била и продължава да бъде тясно обвързана с проблемите на сигурността и опазването на обществения ред, не само в България, но и в международен мащаб.

Основна тема за МИСС през тази година беше: „Борбата с трафика на хора". Приоритетни бяха участията в мероприятия, посветени на сигурността на Черноморския район, енергийната сигурност, както и борбата с наркотрафика, партньорство в разработването на национални и международни проекти.

Сдружението ще осъществява дейността си като организира и провежда международни и регионални конференции, чрез публикуване на доклади, анализи и проучвания, свързани с целите му, както и работа с неправителствени организации, разработка и участие в програми, отнасящи се до сигурността.

Сред учредителите на ОС на МИСС са:

 • посланик Робърт Гилбърд - САЩ, помощник-държавен секретар по въпросите на международния наркотрафик и правоохранителната дейност, който бе избран и за председател на консултативния съвет;
 • Браян Майкъл Дженкинс - САЩ, старши съветник на президента на корпорацията РАНД по въпросите за политическото насилие и тероризма, бивш капитан от американските "зелени барети", автор на книги по въпросите на тероризма;
 • Любомир Михайловски - министър на вътрешните работи на Македония - 2004 - 2006 г.;
 • Родолфо Пейков - Италия, бивш служител на ДЕА в Рим, член на AFFNA и NEOA;
 • Абдулкадир Аксу - депутат в турския парламент, министър на вътрешните работи на Турция - 1989 - 1991 г. и 2002 - 2007 г.;
 • зап. ген.-лейтенант от полицията д-р Шандор Пинтер - Унгария, министър на вътрешните работи 1998 - 2002 г., бивш директор на Националната полиция на Унгария;
 • проф. д-р Румен Марков - професор по наказателно право, преподавател, бивш ректор на Академията на МВР;
 • проф. Светла Тошкова - професор по икономика; бивш началник -кабинет на вицепрезидента на Република България;
 • проф. д-р Камен Пенков - зам.-министър на вътрешните работи 2005 - 2008 г.;
 • о. з. ген. Валентин Петров - директор на НС "Борба с организираната престъпност" 2004 - 2005 г., директор на НС "Полиция" 2005 - 2007 г., главен секретар на МВР 2007 - 2008 г.;
 • Димитър Събев - кариерен дипломат, доктор на историческите науки;
 • Румен Петков - депутат в Народното събрание на Р България, министър на вътрешните работи 2005 - 2008 г.;
 • Горан Йонов - посланник, дипломат, зам. министър на вътрешните работи 2005 - 2008;
 • Александър Торшин - заема поста първи заместник Председател на съвета на федерациите на Русия; член е на комисията на съвета на федерациите по регламентиране и организация на парламентарната дейност и на комисията на съвета на федерациите по информационна политика;
 • Драгутин Мате - Министър на вътрешните работи на Република Словения в периода 12.2004 - 11.2008г., в периода 07.2006 - 12.2008г. заема председателско място в Залцбургския форум по управление и координация;
 • Център за стратегически изследвания в отбраната и сигурността към Катедра "Национална и регионална сигурност" при УНСС - Центърът за стратегически изследвания в отбраната и сигурността (ЦСИОС) е създаден с решение на Академичния съвет на УНСС, със статут на основно обслужващо звено на УНСС и катедра "Национална и регионална сигурност";
 • д-р Ели Кармон - старши изследовател в Международния институт за борба с тероризма и старши научен сътрудник в Института за политика и стратегия към Интердисциплинарния център в Херзлия, Израел.