Общо събрание

На 15 октомври 2008г. в София бе учреден Международен институт за сигурност и сътрудничество (МИСС). Инициираната от г-н Румен Петков неправителствена организация бе радушно посрещната от много утвърдени в политическия и обществен живот съмишленици, чиято кариера е била и продължава да бъде тясно обвързана с проблемите на сигурността и опазването на обществения ред, не само в България, но и в международен мащаб.

Основна тема за МИСС през тази година беше: „Борбата с трафика на хора". Приоритетни бяха участията в мероприятия, посветени на сигурността на Черноморския район, енергийната сигурност, както и борбата с наркотрафика, партньорство в разработването на национални и международни проекти.

Сдружението ще осъществява дейността си като организира и провежда международни и регионални конференции, чрез публикуване на доклади, анализи и проучвания, свързани с целите му, както и работа с неправителствени организации, разработка и участие в програми, отнасящи се до сигурността.

Сред учредителите на ОС на МИСС са:


1680, София, България
ул. "Пирин" 50
Сграда Скорпио, ет. 8
Телефон: +359 2 892 25 75 
Факс: +359 2 892 25 77
E-mail: office@InISC.eu