Новини и събития

Предстоящо участие на представители на МИСС в Шестата сесия на Конференцията на страните -членки по Конвенцията на ООН срещу транснационалната организирана престъпност, 15- 16 октомври 2012, Виена

От 15 до 19 октомври във Виена ще се проведе Шестата сесия на Конференцията на страните -членки по Конвенцията на ООН срещу транснационалната организирана престъпност, в която като наблюдатели ще вземат участие представители на МИСС. Поканата бе отправена лично от г-жа Сара Грийнблат - секретар на Конференцията. На  престижния форум ще присъстват: г-н Румен Петков, г-н Горан Йонов, г-н Родолфо Пейков и г-н Михаил Михов. Предвиждат се участия в заседания на комисиите по протоколите за незаконен трафик на хора, наркотици, превенция на престъпленията от транснационален характер, тероризъм.