Новини и събития

Предстоящо участие на представители на МИСС кръгла маса на тема „Трафикът на хора – предизвикателство пред обществото” , 17 октомври 2012, УНСС, София

Катедра „Национална и регионална сигурност" и Центърът за стратегически изследвания в отбраната и сигурността (ЦСИОС) при УНСС, които са приключили изследователската работа по тригодишен проект на тема „Социално-икономически аспекти на трафика на хора", отправиха любезна покана към членовете на МИСС за участие в кръгла маса на тема „Трафикът на хора - предизвикателство пред обществото" като продължение на работата по проекта и във връзка с Европейския ден за борба с трафика на хора - 18 октомври. На нея ще бъдат представени резултатите от проведеното изследване и дискутирани въпросите, свързани с противодействието на трафика на хора. Събитието ще се проведе на 17.10.2012 г. от 9.30 до 13.00 ч. в Голямата конферентна зала на УНСС.