Новини и събития

Среща с италианския посланик Н. Пр. Марко Контичели, 10 октомври 2012 г., София

   На 10 октомври 2012 г. се състоя среща между г-н Румен Петков - председател на ОС на МИСС и Н. Пр. Марко Контичели, новоназначения посланик на Италия в България. На срещата присъства и г-н Горан Йонов - член на УС на МИСС. В духа на традиционните приятелски взаимоотношения между двете институции, г-н Петков представи кратка презентация на Института, като подчерта основните приоритети в дейността му като неправителствена организация. Акценти бяха поставени върху международните прояви, силния експертен потенциал, наличните печатни издания. Бе подчертано членството на италианския гражданин с български корени - г-н Родолфо Пейков и неговия съществен принос за популяризиране на експертните анализи в една от топ-темите в работата на МИСС - "Трафикът на наркотици и борбата с тях". Станалите ежегодни открити лекции на г-н Пейков в едни от най-престижните български университети - УНСС, УнИБИТ, НБУ, се радват на изключителен интерес от страна на академичната общност, а това е предпоставка за добър обмен на информация и утвърждаване на социалните контакти, като фактор, отчитащ полезността на института.

   От своя страна г-н Контичели подчерта, че е удовлетворен и намира за стабилна създадената връзка между нашите държави, която между другото се развива и въз основа на общата принадлежност към Европейския Съюз и НАТО. Той изрази своята готовност за укрепването и допълнителното развитие на тези отношения под знака на амбицията и конкретността. Важно е да бъде използвана всяка възможност, включително и работата в сектора на неправителствените организации, които са най-директния посланик на общественото мнение и настроение. В тази перспектива ангажиментът и на двете страни в разговора ще бъде предлагането и реализирането на съвместни инициативи и мероприятия, които да бъдат с общественополезен характер.