Новини и събития

Писма до институции в Република Казахстан, 09 октомври 2012 г., София

   Устойчива е тенденцията в задълбочаването на културния обмен между Република България и Република Казахстан. В подкрепа на този факт е насрочената от 09 октомври 2012 визита на българска културна делегация в столицата Астана. Групата български интелектуалци е ръководена от г-н Иван Гранитски - директор на издателство "Захари Стоянов", който любезно откликна на молбата на ръководството на МИСС да депозира официални писма до председателите на Сената и Мажилиса на Народното събрание на Република Казахстан и на вниманието на министъра на вътрешните работи на държавата.

   В кореспонденцията си до представителите на властта, ръководството на МИСС представя своята история на създаване, структура, устройство и членове, както и целите и задачите, които си поставя като неправителствена организация с обществено полезна цел.

   Писмата, подписани от председателя на ОС на МИСС - г-н Петков, са с пожелателен характер за бъдещо полезно сътрудничество и начинания в областта на работата на неправителствените организации, които биха допринесли за утвърждаване на традиционно добрите отношения между нашите страни.