Новини и събития

Среща на представители на МИСС с изпълнителния директор на UNODC Юрий Федотов в рамките на Шестата сесия на Конференцията на страните -членки по Конвенцията на ООН срещу транснационалната организирана престъпност, 15- 19 октомври 2012, Виена

 

На 16 октомври 2012 г. бе проведена специалната среща на неправителствените организации с изпълнителния директор на UNODC Юрий Федотов в рамките на Шестата сесия на конференцията на участниците в Конвенцията на ООН против транснационалната организирана престъпност във Виена. По покана на секретаря на Конференцията Сара Грийнблат във форума участие взеха: г-н  Румен Петков, председател на Общото събрание на МИСС, г-н Горан Йонов - член на УС, г-н Родолфо Пейков - член на Консултативния съвет и г-н Михаил Михов - експерт към института.

Позицията на Международния институт за сигурност и сътрудничество е, че Балканите и Близкия изток се нуждаят от специализирана програма на UNODC - United Nations Offices on Drugs and Crime (Службата за борба с наркотиците и престъпността на ООН) във връзка с миграционния натиск, породен от проблемите в Сирия и Египет. Този проблем ще бъде съществен за България като външна граница на Европейския съюз.

Досега UNODC изпълнява пет регионални програми, като в процес на въвеждане са още две в различни райони на Африка. Предстоящо е разширяването на периметъра и функционалността на действие на Конвенцията. На петата сесия освен темите за трафика на хора, с акцент трафик на жени и деца, е включен и въпросът с нелегалното производство и пласиране на оръжие Тревога буди и засилената незаконна търговия с културно-историческо наследство.

В доклада си изпълнителния директор на UNODC Юрий Федотов посочи, че годишно от търговията и незаконната експлоатация на хора се реализират общи печалби в размер на 870 милиарда долара. За съжаление средствата, които се инвестират в борбата с трафика на хора са шест пъти по-малко, отколкото незаконните печалби. Затова е трудно да се очаква, че резултатите от превенцията ще бъдат бързи и категорични.

Тема на първото заседание в рамките на Шестата сесия бе трафикът на хора и най-вече трафикът на жени и деца. На него бяха обсъдени мерките, които трябва да се предприемат, за да се намали техния процент. В тази връзка в процеса на дискусиите бяха направени два основни извода: трябва радикално да се разшири участието на гражданското общество в този процес, тъй като то може действително да бъде гарант за правата на човека; на второ място се подчерта необходимостта от разширяването на параметрите на самата конвенция. Засега тя е ратифицирана от 172 държави.

В последвалите заседания се обърна сериозно внимание на новите видове престъпност: киберпрестъпността и миграционните процеси, в следствие на войните в горещите точки на Близкия изток и Мала Азия.

Повече информация можете да получите на следните сайтове:

http://www.focus-news.net/?id=n1707273

http://www.focus-news.net/?id=n1706610

http://www.cross.bg/1333199

http://www.standartnews.com/balgariya-politika/petkov_s_doklad_na_sekreten_forum_vav_viena-166080.html