Новини и събития

Кръгла маса на тема „Трафикът на хора – предизвикателство пред обществото” , 17 октомври 2012, УНСС, София

Катедра „Национална и регионална сигурност" и Центърът за стратегически изследвания в отбраната и сигурността (ЦСИОС) при УНСС проведоха на 17 октомври 2012 г. в Голямата конферентна зала на УНСС кръгла маса на тема „Трафикът на хора - предизвикателство пред обществото". Мероприятието бе посветено на приключилата изследователската работа по тригодишния проект на тема „Социално-икономически аспекти на трафика на хора" и във връзка с Европейския ден за борба с трафика на хора - 18 октомври.

"Трафикът на хора е един от най-сериозните проблеми на нашето съвремие. Той е не само доходоносен престъпен бизнес, но има и пагубно социално влияние" - с тези думи проф. д.ик.н. Стати Статев, ректор на УНСС откри форума и подчерта неговата значимост. Сред официални гости на кръглата маса бяха Н.пр. Гюру Катерина Викьор, посланик на Кралство Норвегия в България, Бисер Кирилов, заместник-градски прокурор, Кристен Щолтц от посолството на САЩ в България, доц. д-р Камен Пенков, изпълнителен директор на МИСС, Красимир Христов, директор на „AICHHORN & CO.GES.M.B.H". Присъстваха също така зам.-ректорът по научно-изследователската дейност проф. д-р Валентин Гоев, проф. д.ик.н Христо Първанов, декан на факултет „Икономика на инфраструктурата", преподаватели и студенти от университета.

Проф. д-р Димитър Димитров, ръководител на катедра „Национална и регионална сигурност" отбеляза в своето изказване, че кръглата маса е част от усилията на университета да даде своята поддръжка по решаването на проблема и да бъдат представени резултатите от изследователската работа по проекта, разработван от голям екип от катедрата, Центъра,  други научни организации и държавни институции в периода  2009-2011 г.

"Трафикът на хора е жестока форма на насилие" - определи Н.пр. Гюру Катерина Викьор, която даде примери от борбата с проституцията и престъпния бизнес в Норвегия, говори за сътрудничеството с България в областта, законодателната база и др.

От името на ръководството на Международния институт за сигурност и сътрудничество (МИСС), приветствие към организаторите и участниците в кръглата маса поднесе доц. д-р Камен Пенков, преподавател в УНСС. В него той цитира актуална статистика, която бе представена в доклада на изпълнителния директор на Службата за борба с наркотиците и престъпността на ООН - UNODC г-н Юрий Федотов по време на шестата сесия на конференцията на участниците в Конвенцията на ООН против транснационалната организирана престъпност във Виена на 15-19 октомври 2012 г. По време на конференцията, в която участие взе делегация от МИСС, бе представена гледната точка на Института в доклада на г-н Петков - председател на ОС на МИСС за актуалността на проблема "засилващ се миграционен натиск към България и Балканите", следствие на близостта ни с горещите точки - Сирия, Иран, Либия и др. (можете да прочетете изказването тук).

"Ние сме сред петте държави с най-голям трафик на хора", посочи проф. д-р Стефан Христов, ръководител на проекта и директор на ЦСИОС. Основните причини за това „лидерство" той формулира с географското положение на страната ни и бедността на значителна част от населението. Трафикът на хора е тъждествен на търговията с хора и засегнатите са предимно във възрастовата група 16-24-годишни. Проф. Христов представи резултатите от изследователската работа по проект „Социално-икономически аспекти на трафика на хора" и посочи, че за трите години при изпълнението му 48 студенти от катедрата са участвали със свои писмени разработки по темата. Издадени са и три тома с изследвания, разграничаващи различните аспекти от световния проблем и ситуацията в България.

            В частта "Изказвания и дискусии" бяха представени различни гледни точки и откроени насоките и конкретните мерки за борба с трафика на хора на международно, национално и регионално ниво. Г-н Пенков предложи на вниманието на аудиторията научен доклад на тема: "Трафикът на хора - форми на проява и противодействие", който можете да прочетете тук.