Новини и събития

Кръгла маса: "Финансиране на тероризма", Център за изследване на демокрацията, 11 април 2013 г., София

На 11 април 2013г. Центърът за изследване на демокрацията организира кръгла маса на тема „Финансиране на тероризма", в която участие взе и председателя на ОС на МИСС - г-н Румен Петков. Специален гост на събитието беше д-р Магнус Рансторп, директор по научната дейност на Центъра за изследване на асиметричните заплахи към Шведския национален колеж по отбрана.

Д-р Рансторп запозна присъстващите с предизвикателствата при разкриването на сложните мрежи за финансиране на големи терористични организации, като сподели множество примери от дългогодишната си изследователска дейност, посветена на тероризма в Близкия изток. Той подчерта, че дейността на тези организации не може да бъде разглеждана извън контекста на техните политически, социални и во нни действия. Сред примерите за финансиране на терористичните организации, простиращи се от набиране на дарения до приходи от легален и нелегален бизнес, д-р Рансторп спомена и търговията с недвижимо имущество и валута. Акцент беше поставен и върху примерите за връзки между терористични организации и държавни разузнавателни служби. Коментирайки подчертано бюрократичната структура на този тип организации и тяхната вътрешна йерархия, д-р Рансторп спомена и за ролята на идеологията в определянето на дневния им ред.

В допълнение, д-р Рансторп коментира значението на икономическата криза за набирането на средства за финансиране на терористичните организации. Беше засегнат и въпросът за възможните последствия от реакцията на Европейския съюз по повод на терористичната атака на летището в Бургас.

В последвалата дискусия отношение по обсъжданите въпроси взеха г-н Бойко Ноев - бивш министър на отбраната, г-жа Ребека Дънам - съветник по политическите и икономическите въпроси в посолството на САЩ и г-н Мартин Цанов, изследовател в Икономическата програма на Центъра за изследване на демокрацията.

На събитието присъстваха експерти от Министерството на вътрешните работи, от разузнавателните служби, представител на Върховната касационна прокуратура и дипломати. (новината е възприета от тук)