Новини и събития

Работна среща „Насоки за развитие на законодателството по отношение на частната охранителна дейност", 07 март 2013г., София

На 07.03.2013 г. се проведе работна среща под надслов „Насоки (концепция) за развитие на законодателството по отношение на частната охранителна дейност", организирана от НАФТСО като част от съпътстващата програма на изложението „Секюрити 2013". Специална покана за участие в събитието получи изпълнителния директор на МИСС - г-н Камен Пенков. На мероприятието присъстваха 84 участници, включително:

- представители на публични институции - Министерски съвет, МВР (ГД „Национална полиция", Дирекция „Правна", ГД „Пожарна безопасност и защита на населението" и СДВР), ИА „Главна инспекция по труда", БОРКОР, „Военна полиция", Столична община, ДА „Национална сигурност", Агенция по обществени поръчки, НАПОО и Български институт за стандартизация.

- ръководители и преподаватели от образователната общност (Академията на МВР, УНСС, Варненски свободен университет, Нов Български университет, Военната академия, Колежи и гимназия „Св. Георги Победоносец и Центрове за професионално обучение);

- представители на частни охранителни компании (включително 14 от членовете на НАФТСО);

- представители на национално представени организации (КРИБ и БТПП) и други организации (Международен институт за сигурност и сътрудничество, Алианс за Сигурна България, НПСССО при КТ „Подкрепа", Национална асоциация „Сигурност", НБА „Пожарна и аварийна безопасност", Съюз на фирмите за охрана и сигурност, Българска асоциация „Корпоративна сигурност" и Асоциацията на полицейските началници);

-  други експерти в сферата на сигурността (от банки, големи международни или национални компании и др. ).

На срещата беше представено предложение на УС на НАФТСО за насоки (концепция) за развитие на законодателството за частната охранителна дейност.

Направени изказвания от: Декана на ЮФ на ВСУ „Черноризец Храбър", Експерт от Техно-Серт АД, Изпълнителния директор на МИСС, Зам. ректора на Академията на МВР, Директора на БорКор, консултант в ИКюИ АД, представител на ГД „Национална полиция", експерт на АОП, председател на НПСССО към КТ „Подкрепа", експерти от НАФТСО и други компании или организации от частния сектор за сигурност.

Предложението на УС на НАФТСО беше подкрепено от участниците и беше поставено началото на конструктивен диалог между публични институции, научни и образователни организации, както и частния бизнес в сигурността за дискутиране на виждания за развитието на законодателството по отношение на частните услуги за сигурност в България. 

Информацията за събитието можете да проследите тук