Новини и събития

Конференция за противодействие на организираната престъпност и наркотрафика по Кокаиновия Път към Европа, Рим, Италия, 28-30 май 2013 г.

От 28 до 30 май 2013 г. в Рим се провежда Конференция за противодействие на организираната престъпност и наркотрафика по Кокаиновия Път към Европа. В събитието вземат участие членове на МИСС – Румен Петков, Горан Йонов, Родолфо Пейков. Тридневният форум е организиран от Европейската Комисия и Италианското външно министерство.

В документите, предоставени по време на конференцията е отбелязано, че от 2009 година ЕС е изразходвал около 30 милиона евро в 36 страни по Пътя на Кокаина от Андите до Европа за своята програма наречена "Кокаинов път". По този път от Латинска Америка към Африка търговията с дрога е достигнала безпрецедентни нива на финансиране на криминални групи, екстремистки организации и трафиканти, които надхвърлят националния капацитет на страните, борещи се срещу наркотрафика. За периода 1998 - 2009 година консумираното количество кокаин в Европа се е удвоило, като е достигнало 124 тона годишно, докат

о за същото време в САЩ е спаднало от 267 тона на 157 тона. За същия период има стабилно производство на чист кокаин от порядъка на 800 - 1000 тона годишно. Независимо, че потокът на кокаин през Западна Африка за Европа намалява, днес той се изчи

слява на 1 милиард и 250 милиона долара. В тази част на света има страни чиито служби за борба с наркотрафика разполагат с бюджети, по - малки от цената на един тон кокаин в Европа. Програмата "Кокаинов път", както и паралелната програма "Хероинов път", бяха стартирани от Европейския съюз през 2009 година и тяхната цел е да обхванат целия спектър от предизвикателства, създавани от организираната престъпност и наркотрафика. По - добрата информираност за търговията  с кокаин в Европа е необходима за изясняване на въпроси като: сливането на кокаинови маршрути, големи наркотични пратки, организираната престъпност и мрежи за наркотрафик.

В последния доклад на Държавния департамент на САЩ по наркотиците, България е спомената като страна със силно ангажирани национални престъпни групи в наркотрафика. Няколко са смущаващите констатации в документа:

 - България е част от основно трасе за трафик на хероин от Югозападна Азия към Европа;

 - В страната има ръст на трафика  на кокаин от Латинска Америка;

 - Нараства производството на канабис за вътрешния пазар;

- Появяват се нови лаборатории за синтетични наркотици.

Производството на синтетична дрога е много обезпокоително и ако не  бъде преустановено вероятно България ще бъде върната в Американския списък на държавите производители. През 2007 година България беше извадена от този списък. (допълнителна информация тук и тук)

В заключителния ден на Конференцията председателят на ОС на МИСС Румен Петков се срещна с началника на Департамента Антидрога на италианското правителство д-р Джовани Серпелони. На срещата беше обсъдена възможността Департамента да окаже методологична помощ за формирането на цялостна българска политика срещу наркотиците, включваща всички нейни аспекти - криминален, социален, здравен и образователен.
Департаментът Антидрога си партнира в чужбина с публични сруктури на други страни,  има изградени взаимоотношения със САЩ, Русия, Китай, Израел и други. Работи активно със структурите на ООН. Този Департамент координира действията на италианските министерства, правоприлагащи органи и служби в Италия, имащи отношение към борбата с наркотрафика, наркоразпространението и наркозависимостите. Тридесетгодишният опит на Департамента показва, че превенцията е най-важната дейност в тази насока и трябва да обхваща децата от 4 - 6-годишна възраст, включително работа с техните родители и учители. В Италия има 380 хиляди наркозависими, от които половината се лекуват. Департаментът Антидрога провежда политика на борба срещу декриминализирането на употребата на дрога.
  Акцентът в последния ден от конференцията е върху мястото и ролята на неправителсвените организации в борбата с наркотиците и ефективното партньорство на държавните институции с тях. (още инфо тук и тук)