Новини и събития

Съвместен дискусионен форум "Сирия – частен проблем с глобален характер", 18 октомври 2013 г., УНСС, София

"Международният институт за сигурност и сътрудничество" (МИСС) и "Атлантическият клуб в България" организираха съвместен открит дискусионен форум на тема "Сирия - частен проблем с глобален характер". Събитието се проведе на 18-ти октомври 2013 г. (петък) от 12:00 ч. в Центъра по интелектуална собственост към УНСС, София.

Форумът беше открит съвместно от председателя на Общото събрание на МИСС - Румен Петков и д-р Соломон Паси - президент на Атлантическия клуб в България. Участие в събитието взеха генералния директор на дирекция "Двустранни отношения" в МВнР посланик Петко Дойков, г-н Пламен Делев - главен експерт в дирекция "Близък Изток и Африка"; г-н Борбелов от Държавна агенция за бежанците при МС, г-н Лъчезар Еленков - зам. председател на Асоциацията на полицейските началници; представители на Комисията за контрол над службите за сигурност, използването и прилагането на СРС и достъпа до данните по ЗЕС; г-н Пенчо Хубчев - фондация "Фридрих Еберт"; г-н Иван Шаранков - Център за устойчиво развитие; г-н Горан Симеонов - Асоциация на разузнавачите от запаса (АРЗ); членове на МИСС, представители на академичната общност, на медиите и др.

Във встъпителното си изказване г-н Румен Петков очерта проблемите на имигрантската вълна, като посочи, че към момента в България пребивават около 6 500 души. От тях около 4500 са сирийските имигранти. В съседните на Сирия държави като Турция, например има около 600 000 души; в Йордания - около 500 000 души. Очакванията са имигрантският поток от Сирия да достигне от 1,5 до 2 млн. в близките няколко години.  Съгласно анализите в настоящия момент се приема, че бежанците от Сирия не представляват особена заплаха за криминогенната обстановка в България. Освен това се смята, че при успокояване на ситуацията в Сирия, голяма част от тях ще се върнат в родината си.

Констатира се, че по-голямата част от състава на бежанците са жени и деца. Обезпокоителен е фактът къде са мъжете на тези семейства. Буди тревога информацията по данни на редица служби, че около 2000 от бежанците в България живеят на свободен наем, който процес не е контролиран от държавните институции.

Две са основните групи граждани, които пресичат граничната бразда: бежанци от Сирия и незаконни имигранти от различни държави, които търсят своята реализация в Европа, като втората група представлява заплаха за националната сигурност, не само от хуманитарна гледна точка, но и за потенциални кражби, търсене на незаконна работа и доходи и проблеми не само за местните, но и за регионалните и за централните власти на страната. От тази група произтича рискът от проникване на екстремистки елементи, затова в тази връзка тежестта пада върху ДАНС и МВР за тяхното неутрализиране. Езиковата бариера със сирийските бежанци е трудно преодолима, а това препятства не просто комуникацията, а може да навреди и на о

сигуряването на необходимата хигиенна и здравна среда в България.

Опитите за дефиниране на национален интерес по отношение на Сирия досега не дават ясен отговор и верни насоки за външнополитическата ни дейност. Противоречиви са сигналите, които излъчват президентската институция и изпълнителната власт. Времето за „снишаване" обаче изтича главно поради широко дискутираните в медиите два фактора:

  • Увеличаващата се бежанската вълна от Сирия през Турция, която разкрива неподготвеността ни за нейното посрещане;
  • Потенциалната заплаха от инфилтриране на джихадисти, радикални ислямисти или организирани терористи, които могат да използват бежанския статут за своите подривни дейности.

За неутрализиране на тези две заплахи, най-големият потенциал на страната ни по отношение на сирийската криза е свързана с реализирането на политиката по ликвидиране на конфликта и провеждане на мирни преговори. Макар и да изглежда твърде оптимистичен, подобен сценарий е възможен пор

ади редица  причини:

  • Достигнатата патова ситуация и изчерпването на потенциала за мащабни военни действия.
  • Все по-отчетливото очертаване на опасността от превземане на този пореден епизод от „Арабската пролет" от джихадистите, чийто дневен ред се различава коренно от този на Запада. Излизане на дневен ред на проблема за вноса на тероризъм в Европа чрез чуждестранните участници в своеобразния „ислямски интернационал".
  • Повратът на Иран от конфронтация със Запада към ускорени преговори за решаване на проблемите около ядрената програма на Техеран. Това на свой ред води до ограничаване ролята на Иран в сирийския конфликт и оказване на натиск върху Асад за търсене на политическо решение.
  • Възможността за съживяване на Женевския процес като част от многопосочното дипломатическо раздвижване и неговия глобален обществен/медиен отзвук. Нежеланието на Запада да бъде въвлечен в поредна война ще бъде още по-категорично изразено в годината на изтеглянето на НАТО от Афганистан.

Опитът ни с мирния преход в България през 90-те години в рамките на „Кръглата маса" и след това би могъл да бъде рекламиран като подходящ за постигането на компромис, както и за следвоенното политическо развитие на Сирия. От друга страна, контактите ни с някои от политическите фигури на сирийската демократична опозиция, както и опитът ни от сътрудничеството с режима на Асад от предишните години, би следвало да бъде използван за новото ни позициониране в рамките на този сценарий.

Външнополитическа оценка на ситуацията в Сирия и на проблема на бежанската вълна направи в своето изказване г-н Соломон Паси. По думите му докато президент на Сирия е Башар ал Асад, вероятността този хуманитарен казус (проблема с бежанците) да бъде разрешен е минимална. Бежанци ще има докато той управлява и затова България трябва да е готова този поток да расте и занапред, а не да намалява. По думите му 7-те милиона бездомни сирийци от общо 24-милионното население на тази арабска страна преди конфликта, отнел живота до момента на над 115 000 души, са потенциални бежанци. При това България не е най-засегнатата страна от този проблем - средиземноморските държави са много по-засегнати от нашата държава. В този случай не се разрешава "уникално български проблем", а част от едно общоевропейско решение.

Необходимо да се мисли в 3 до 5-годишна перспектива, а не да се предприемат действия за настаняване на всеки 5000 бежанци, така ще липсва елементът на изненада, особено при наличие на разузнавателни служби. Напълно достатъчни са и откритите информационни източници, като напр. информация за Световната продоволствена програма на ООН. Преди месеци е открита мисия в Сирия и в пет съседни държави - това е явен знак,в този регион следва проблем. А решение трябва да се търси  преди той да е станал наболял.

По отношение на ролята на България в контекста на сирийската криза, г-н Паси посочи, че двете страни имат дългогодишни специални отношения, като даде пример, че от 10 000 арабски студенти, обучени в България, 5000 са сирийци. Това са в момента лекари, зъболекари, агрономи и т.н. Като се прибавят и семействата им, това се превръща в една колония от 20 000 сирийци, тясно свързани с България, част от тях са със смесени бракове с български граждани. Дали броят на бежанците е голям зависи от това как те се третират: като човешки капитал или като бреме. Зависи дали и как биха могли да се интегрират тези хора. Има дори партии в България, които плашат умишлено, че това са чужденци.

В своето изказване г-н Горан Симеонов, председател на АРЗ, почерта, че във външнополитически план особено активна трябва да е дейността на МВнР и съответните парламентарни комисии на НС, както и на българските евродепутати за най-активно лобиране в рамките на ЕС, ООН и другите международни хуманитарни организации („Червения кръст" и „Червения полумесец" и др.) за осигуряване на незабавна финансова и материална помощ. Трябва да се направи всичко необходимо, за да бъде задействана широко пропагандираната общоевропейска солидарност. На второ място трябва да се активизират работните контакти на всички нива с Турция, като се търси и активното съдействие на нашите партньори в ЕС. Това е държавата, от която идва главният поток сирийски граждани. И която се опитва да ни направи заложник на своите намерения за реализиране на задачи от вътрешен и геостратегически характер. За дипломатите и разузнавачите, занимавали се с проблемите на Турция е абсолютно ясно, че 500 до 600 хиляди е максималното число бежанци, което Турция може да приеме и което вече е достигнато. Затова трябва да очакваме, че всички нови потоци от бежанци ще се насочват към съседните страни, вкл. и към България. Тази политика ще продължава докато турската страна не срещне решително противопоставяне на своите действия и от българска страна не се предприемат адекватни конкретни мерки за възпиране на бежанския поток.

Отговорност затова, какво решение в този момент трябва да бъде взето, вкл. за евентуалното затваряне или преграждане на част от южната граница, може да вземе само и единствено българското държавно ръководство. Затова е необходимо да се свика Консултативния съвет за национална сигурност от Президента, тъй като там единствено ще се разполага с цялата необходима информация по бежанския проблем, там са концентрирани професионалистите, там може да се активизира целият механизъм за действие при такива извънредни обстоятелства. Надеждата е, че сегашните Парламент, Правителство и Президент ще се окажат достойни за това историческо предизвикателство и ще приемат решения изцяло в защита на българския национален интерес.

Изявления във форума направиха още г-н Дойков, г-н Йонов, г-н Студенков.

В заключение на дискусионния форум г-н Петков направи извода, че през последните няколко години тежки институционални пропуски са довели до неадекватна оценка на проблема и извеждането му като приоритет за националната сигурност. На няколко поредни заседания на КСНС през септември и през февруари миналата година, независимо, че проблемът със сигурността на границите е бил поставян, той е бил омаловажаван. Представяни са доста окуражителни сведения от ангажираните органи и служби, че проблеми от гледна точка на бежанците и тяхното посрещане в страната - няма, че съгласувателните процедури с ЕС и технологията по обезпечаване на сигурността на външните граници и готовността на страната ни за членство в Шенген са на такова ниво, че не може да очакваме проблем от гледна точка на бежански поток.

Към неговото становище се присъедини и г-н Паси, според когото необходимостта от институционално единство на фона на проблема с бежанците е належащ. Темата за бежанската вълна и за сирийската криза би трябвало да обедини институциите и това да намери израз в единна национална позиция. Този въпрос трябва да бъде категорично деполитизиран.

 

МИСС благодари за професионалното отразяване на събитието от журналистите: г-н Пунчев (в-к Стандарт); г-н Василковски (Нова телевизия), г-жа Съботинова (БНТ), г-жа Костова (ТВ 7) и др. Публикациите и репортажите можете да проследите тук:

http://www.standartnews.com/balgariya-obshtestvo/petkov_ne_vizhda_zaplaha_v_bezhantsite_pasi_zove_za_integratsiya-209830.html

http://novanews.bg/news/view/2013/10/18/60204/експерти-бежанската-вълна-може-да-докара-терористи-в-българия/?utm_source=index&utm_medium=link&utm_campaign=breaking

http://bnt.bg/bg/news/view/110052

http://tv7.bg/%D0%95%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D1%80-%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%80-%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F_l.3_i.10034498.html#.UmZCOFPitUk