Новини и събития

Среща с работна група „Институции за вътрешна сигурност” към Харта 2013 – Независима гражданска инициатива за възстановяване на демокрацията и върховенството на закона, 20 януари 2014, София

На 20.01.2013 г. (понеделник) се проведе среща между представители на работна група: Институции за вътрешна сигурност към Харта 2013 (повече информация http://harta2013.eu/) и г-н Румен Петков. Поканата за неговото участие в дискусията бе отправена в качеството му на бивш министър на вътрешните работи на Р България.

Основната цел на работната група е да установи основните фактори, които позволяват овладяването на институциите от частни интереси и системната злоупотреба с техните правомощия, и да формулира набор от мерки за възпрепятстване на този процес. В дългосрочен план целта на планираните мерки е да се гарантира устойчивото функциониране на институциите в обществен интерес според конституционно установените им правомощия.

Г-н Румен Петков предварително предостави на работната група своите виждания относно институционалния профил на МВР и ДАНС, развитието на принципите на законността, конституционните гаранции срещу приватизирането на институциите, съдебния контрол върху институциите, разследването и наказването на престъпления, извършени от служители, и вътрешно-институционалните гаранции срещу приватизирането на институциите. 

Извън обсъждането на основните въпроси по Хартата, на които г-н Румен Петков отговори в писмен вид, част от обсъдените въпроси по време на срещата бяха:

1. Механизмите за парламентарен и граждански контрол върху МВР и институциите за сигурност;

2. Особеностите и взаимоотношенията на политическото и професионалното ръководство на МВР;

3. Кадровата политика и управлението на човешките ресурси в МВР.