Новини и събития

Конференция на тема „Бежанската вълна и предизвикателствата пред националната сигурност“, София, 24 септември 2015 г.

На 24 септември 2015 г. с любезното домакинство на Българския червен кръст в зала „София" бе проведена национална конференеция на тема „Бежанската вълна и предизвикателствата пред  националната сигурност". Дискусията бе под патронажа на вицепрезидента на Р България г-жа Маргарита Попова.

Със свои доклади и експозета във форума участваха: проф.Димитър Йончев - преподавател в департамента „Национална и международна сигурност" в Нов български университет, доц. д-р Томо Борисов - зам.-ректор на Висшето Училище по сигурност и икономика, проф. Николай Михайлов - президент на „Трейс Груп Холд" АД, проф. д-р Николай Радулов - преподавател в НБУ и бивш главен секретар на МВР, проф. д-р Никифор Стефанов - декан на учебно-научен център „Национална сигурност и обществен ред" във ВУСИ, проф. Димитър Димитров - ръководител на катедра „Национална и регионална сигурност" в УНСС, юридически член на МИСС.

Целта на конференцията бе да се чуе мнението на експертите пред най-важния проблем в този момент - бежанската криза, за който Европа и света се оказаха неподготвени. Да се изведат най-големите предизвикателства и да се набележат конкретни решения за подобряване на сътрудничеството между институциите, подготовка на местните власти за справяне с евентуален наплив на бежанци и избягване на етническо напрежение.

След приключване на конференцията Институтът за стратегии и анализи издаде сборник, съдържащ позицията на Държавата и мнението на експертите, който с придружително писмо от името на изпълнителния директор на ИСА г-жа Велева любезно бе предоставен на вниманието на г-н Румен Петков, председател на ОС на МИСС.