Новини и събития

ХХII международна конференция „Тероризъм и електронни медии“ , Република Сърбия, Белград, 20 октомври 2016 г.

ХХII международна конференция „Тероризъм и електронни медии" , Република Сърбия,  Белград, 20 октомври 2016 г.

 

Румен Петков: Трябва да се противопоставим на успешната за момента стратегия на ДАЕШ за набиране на бойци през социалните мрежи

 

Социалните мрежи все по-често и успешно се използват от ДАЕШ за рекрутиране на бойци и то от европейски държави, в които от десетилетия цари демокрация и крайната ислямска идеология на практика не би следвало да има почва. Това заяви по време на международния форум в Белград под надслов „Тероризмът в социалните мрежи" председателят на Международния институт по сигурност и сътрудничество (МИСС) и зам.-председател на ПП АБВ Румен Петков. „Набирането на бойци, успешното индоктриниране с идеите на радикалния ислям на цели общности, живеещи десетилетия в условията или поне в обкръжението на европейски по своя характер култури, правят изследването на социалните мрежи проблем не само и дори не толкова за емпиричната социология и за социалната антропология, но проблем за изследванията и политиките в сферата на националната и международната сигурност", заяви той.

По думите му, днес социалните мрежи по своята същност са не просто „места за общуване", но и вид медии. „Ако вземем предвид разпространеното, макар и с редица условности, разбиране за медиите като за „четвърта власт", то ще осъзнаем огромното значение на темата и необходимостта от нейното най- задълбочено изследване, което да даде основа и за конкретни действия от държавни институции, организации на гражданското общество и отделните граждани. Ето защо, когато говорим за социални мрежи, следва да поставим знак за равенство и със социални медии".

Румен Петков бе категоричен още и че социалните мрежи заемат водещо място в стратегията на ДАЕШ. Както и че чрез тях се прилагат разнообразни техники за набиране на бойци и разпространяване на пропаганда. „Чрез социалните мрежи се изпраща и се актуална информация за активността на ДАЕШ в Сирия и Ирак. С тяхна помощ членовете на тази организация могат да разпространяват информация, да публикуват позиции и да демонстрират способности пряко пред потребителите. Така се създава възможност много хора да получават информация от ДАЕШ и евентуално да се превърнат в последователи. Или иначе казано, ДАЕШ успешно използва социалните медии, за да набира членове. Публичният характер на социалните медии е идеална основа, улесняваща достигането до целевите аудитории. Като цяло, поддръжниците й в социалните мрежи са млади хора между 16 и 35 години, представители на различни националности".

„За разлика от Ал Кайда, която се фокусира върху борбата с външния враг (най-вече САЩ) и създаването на терористични клетки на територията на врага, ДАЕШ първоначално се фокусира върху борбата с близки врагове. Основната цел е да се изгради фундамента на новата ислямска държава и да бъдат разгромени непосредствените противници, а едва след това да се обърне поглед към външния свят", посочи още Петков. 

В заключение той още веднъж подчерта сериозното влияние на ислямската организация в интернет. „Реакцията на видеоклиповете, снимките и интернет списанията, разпространявани от ДАЕШ, е доказателство за огромното въздействие на Интернет в моделирането и промяната на характеристиките на съвременното бойно поле. Все по-често противниците на тази организация ще бъдат принудени да се съобразяват с новите и способности и да отделят подобаващо се внимание на информационния елемент както в нейната, така и в собствената си стратегия".