Новини и събития

Дискусионна кръгла маса "Превенция и противодействие на рисковете от радикализация и тероризъм", Централен военен клуб, София, 17 ноември 2016 г.

Трябва да е ясно каква е ролята на държавата при противодействието на радикализацията и тероризма. Това заяви председателят на Общото събрание на МИСС по време на  кръгла маса на тема: „Превенция и противодействие на рисковете от  радикализация и тероризъм", организирана от Софийски форум за сигурност на 17 ноември 2016 г. в Централния военен клуб в София.

По време на дискусията Петков подчерта, че необходимостта от изграждане на нови звена и институции  за борба с тероризма и радикализацията, е много  сериозен въпрос. По думите му той не решава на парче, от днес за утре, а трябва да бъде предшестван от сериозен анализ на работата на сега съществуващите институции.

Във връзка с темата той да даде пример  с изграждането на ДАНС.  „Бе изградена агенцията за национална сигурност, към нея е и финансовото разузнаване, но ако поставим въпрос за контрола на паричните средства към мигрантите, ще видим, че институциите не са съвсем подготвени да отговорят".

По време на форума бе разгледан и друг сериозен въпрос. Този за  разпростиране на отговорността по противодействието на радикализацията и тероризма  извън двете звена - ДАНС и МВР. Според Петков въпреки факта, че отношение към проблема и борбата с него имат и  други институции, трябва да е категорично ясно, че именно вътрешното ведомство и Държавната агенция по национална сигурност  носят  отговорността на първо място.

Г-н Петков обърна внимание и на темата за киберсигурността и разпространението на радикализацията  в социалните мрежи. „Контролът над социалните мрежи винаги поставя въпроса за личната свобода, правата на гражданите, гарантирането им и сигурността. И няма никакво съмнение, че просперитета на част от терористичните организации се базира на големите успехи, които те завоюваха в социалните мрежи. Социалните мрежи се превърнаха в социални медии, там е и основното място за набиране на бойци и пропаганда. Голяма част от усилията на държавата трябва да са  именно в тази сфера. Това е ключов въпрос. И ако изтървем него, няма никакво значение какви нови звена и институции ще бъдат създадени с новите закони и стратегии", посочи той.

Председателят на ОС на МИСС изложи позиция и по  въпроса за религиозното образование.  „Не просто е недопустимо религиозното образование у нас да бъде финансирано от чужда държава, но е и недопустимо дадено вероизповедание да бъде направлявано отвън. Има не малко случаи, в които командированите служители на турската държава и представители на турското посолство, правят посещения в отделни градове и мюсюлмански общности, без да са придружени от представители на българската държава. По този начин показваме на тези хора, че нашата държава е дистанцирана и че всички тези процеси са оставени на съседна държава. Този въпрос трябва да намери спешно решение в Закона за вероизповеданията - държавата трябва да се намеси във финансирането на вероизповеданията и религиозните училища и тук не говорим само за мюсюлманската религия".

В края на своето изказване Петков  насочи разговора към  проекта за Закон за противодействие на тероризма. Той посочи, че голяма част от превантивните мерки, предвидени в текстовете  са насочени към ограничаване на права, но прави впечатление, че липсват превантивни секторни политики. „Необходима е по-сериозна дискусия с експертната общност и анализ на Стратегията и плана - колко от заложените от тях в стъпки са осъществени. В каква връзка са те с проекта за закон, и необходими ли са промени в Стратегията и плана, предвид променената международна обстановка".

С провеждането на кръглата маса се стратира процес на широко обсъждане и анализи, споделяне на добри практики и предлагане на практически мерки за подобряване на системата за противодействие на радикализацията и тероризма. Специално внимание ще се отделя на необходимостта от секторни политики, координиран подход, ролята на информацията и включването на всички структури на гражданското общество и бизнеса. Резултатите от дискусията ще бъдат обобщени и изпратени на компетентните държавни органи за ползване.