Новини и събития

Годишно общо събрание на МИСС, София, 29 септември 2017

На 29 септември 2017 г., в София, хотел "Маринела", зала "Велико Търново" бе

проведено Общо събрание на МИСС, което бе свикано съгласно чл. 31 от Устава от Управителния съвет на сдружението.  Събитието протече по предварително обявен дневен ред, който включваше: Приемане на отчет и доклад на Управителния съвет за изтеклия период 2015/2017 г.; Приемане на годишния счетоводен баланс и освобождаване от отговорност на членовете на съдружението за дейността им през 2015 - 2016 г.; Обсъждане и приемане на

решение за промяна на Управителния съвет на МИСС; Предложения за програма на сдружението за 2017/2018 г.

В точка "Разни" бяха обсъдени актуални въпроси във връзка с БРЕКЗИТ, представителството и структурата на Европол и ШИС 2 и др. Членовете на МИСС се обединиха с обща позиция, която бе изложена по време на пресконференцията след заседанието на сдружението. Тема на пресконференцията бе: "Европейска архитектура за сигурност след БРЕКЗИТ".