Новини и събития

ХІІI-та международна конференция на тема „Тероризъм и електронни медии“, София, 26-29 септември 2017

От 27 до 28  септември 2017 г. в София, конферентна зала "Витоша"  на хотел  „Marinela", се проведе ежегодната Тринадесета международна конференция „Тероризъм и електронни медии". Организатор на конференцията е Международната академия по телевизия и радио (IATR) с подкрепата на Федералната агенция по печат и масови комуникации. Домакин и организатор от българска страна бе Международният институт за сигурност и сътрудничество.

Главната цел на конференцията бе да се привлече вниманието на представителите на световната медийна общност, както и на заинтересованите национални държавни и обществени организации към проблемите, свързани с противодействието срещу международния тероризъм чрез електронните медии.

Конференцията беше открита от Леонид Млечин, председател на управителния съвет на Международната академия за телевизия и радио, ръководител на дирекция „Историко-публицистични програми" на Обществената телевизия на Русия, и Владимир Козлов, заместник-ръководител на Федералната агенция по печата и масовите комуникации. Участниците в конференцията бяха приветствани от Красимир Каракачанов, вицепремиер и министър на  отбраната на  България и  други официални лица.

В работата на конференцията взеха участие Степан Месич, бивш президент на Хърватия; Дорит Голендер, посланик на Израел в Русия през 2010-2015 г., вицепрезидент на фондация  „Genesis"Елена Йончева, депутат в Народното събрание на България; Тома Томов, депутат в Народното събрание на България; Румен Петков, председател на Общото събрание на Международния институт за сигурност и сътрудничество; делегация  на Парламента на Република Сърбия, възглавявана от Веролюб Арсич, заместник-председател на Парламента на Република Сърбия, Галина Сидорова, съучредител на Общността на разследващите журналисти, Юрий Кобаладзе, заместник-декан на Факултета по международна журналистика в МГИМО, представители  на министерствата на външните работи на Русия, Китай, Иран и Сърбия, представители  на български обществени и журналистически организации.

Тази година броят на участниците беше се увеличен значително, което позволи да се обсъдят голям брой теми, а на мероприятието да се придаде световен мащаб. В конференцията участваха представители на руски и чуждестранни  електронни медии, дипломатически мисии, силови структури - над 80 журналисти и експерти от 20 страни, както и ръководители и представители на такива международни организации като ОДКС, ООН, ОССЕ, ЮНЕСКО.

На мероприятието бяха  разгледани  редица важни теми като:

  • Ролята на медиите при информиране за терористичните актове - чрез примери  от  Европа, Близкия Изток и Сирия;
  • Предотвратяване на тероризма в информационното пространство: доброволни „правила за поведение" на електронните медии;
  • Гражданското общество и електронните медии: как да се противодейства срещу  героизацията на терора и терористите
  • Кибертероризъм и информационни войни: нова мащабна заплаха за националната и международната сигурност и др.

Програмата на конференцията включи: пленарни заседания и кръгли маси, информационни прожекции на телевизионни програми, репортажи и филми, интернет-ресурси с антитерористична тематика, дискусии  и обсъждане на най-острите въпроси от проблематиката за тероризма.

В заключение форумът прие обобщено становище и препоръки към журналистите, занимаващи се с тематика "Тероризъм".