Новини и събития

„Ролята на неправителствените организации за подобряване на енергийната политика и нормативната база в областта на енергетиката - предизвикателства пред Югоизточна Европа“, 15 март 2018 г., София Хотел Балкан, София, България

Институтът за енергиен мениджмънт (EMI), със съдействието на българското Министерство на енергетиката, организира еднодневна конференция на тема „Ролята на неправителствените организации за подобряване на енергийната политика и нормативната база в областта на енергетиката - предизвикателства пред Югоизточна Европа". Форумът бе проведен на 15 март 2018 г. в София и е част от събитията в рамките на Българското председателство на Съвета на Европейския Съюз.

Основна цел на събитието бе да обсъди в каква степен се чува гласът на неправителствените организации в процеса на формулиране и прилагане на енергийната политика в европейски, регионален и национален аспект и какво може да се подобри. Това е особено актуално в контекста на настоящите европейски дебати в няколко посоки, които изискват обществен консенсус (например управлението на Енергийния съюз, защитата на потребителите, пазарното развитие и енергийната бедност, ролята на въглищната, ядрената и възобновяемата енергия в контекста на климатичните промени, ролята на новите технологии, темата за прозрачността и законовите и регулаторните процедури, и т.н.).

В този контекст бе поставен фокус върху Югоизточна Европа в обща план и по-конкретно върху Западните Балкани в цялостната рамка на Европейския съюз. Всичко това е обосновано от нарастващата обективна нужда от по-близък поглед върху европейските региони по отношение на техните политики и политическо развитие.

За участие бяха поканени представители на различни национални, регионални и европейски неправителствени организации, международни организации, официални лица от Европейския съюз, както и официални представители на българските държавни институции, членове на дипломатическия корпус, бизнес асоциации и др. Участие във форума взе г-н Румен Петков - председател на ОС на МИСС.

Повече информация за събитието можете да видите тук.