Новини и събития

Председателят на ОС на МИСС Румен Петков посети Република Ирак, 25-26 януари 2020 г., Багдад, Ирак

В периода 25-26 януари 2020 г. Председателят на ОС на МИСС Румен Петков бе на посещение в Ирак, където се срещна с един от най-ярките политици в арабската държава.

По време на визитата си, г-н Петков проведе среща и с министъра на вътрешните работи на Република Ирак д-р Ясеен Т. Ал-Ясери. В хода на разговорите бяха обсъдени проблеми, свързани със сигурността, възстановяването на иракската държавност и държавните институции, ефективния контрол и борба с наркотрафика в региона.

Констатирано бе тежко преплитане на регламентите, регулиращи дейността на две силови министерства - на вътрешните работи и на отбраната в Република Ирак. В тази връзка г-н Петков подчерта пред иракския вътрешен министър, че възобновяването на традициите за подготовка и обучение на иракски полицаи в България ще бъде изключително полезно, най-вече от гледна точка на предимствата на полицейското обучение в България и наличния преподавателски потенциал и опит в подготовката на охранителна полиция.

Румен Петков също така изрази готовност да бъде предоставена експертна оценка от членове на Международният институт за сигурност и сътрудничество, за оказване на  помощ и съдействие с анализ на съществуващата нормативна уредба, адекватното разположение на силите, охраната на обществения ред и овладяването на критични ситуации Република Ирак.