Новини и събития

Благоевград: Кръгла маса на тема "Трафик на хора: време за действие", 17 ноември 2008г.

На 17 ноември 2008г. в Благоевград се проведе кръгла маса на тема “Трафик на хора: време за действие” по повод на националната кампания „16 дни против насилието" и във връзка с европейския ден за Борба с трафика на хора - 18 октомври.

Дискусионният форум беше организиран от Международния институт за сигурност и сътрудничество при съдействието на Националната комисия за борба с трафика на хора и подкрепата на община Благоевград.

На кръглата маса бяха поканени да участват представители на правозащитни институции, органи на местната власт, представители на международни, неправителствени и граждански организации, които разгледаха практически случаи, специфични за региона и анализираха действителното състояние на проблема. 

 

 

Справка – анализ на сектор „БОП” при ОД МВР – Благоевград” (.doc) 

ПРОГРАМА
на кръгла маса „Трафик на хора: време за действие" 

Дата: 17 ноември 2008 г. (понеделник);

Времева рамка: 10.00 - 16.00 часа;

Място на провеждане: гр. Благоевград, сградата на Общинска администрация (пл. „Георги Измирлиев" №1), зала №5, партер;

Лектори: г-жа Антоанета Василева - секретар на Национална комисия за борба с трафика на хора (НКБТХ)
г-н Румен Рачев - Академия на МВР
г-н Светлозар Георгиев - Дирекция „Борба с организираната и тежката престъпност" (БОТП) 

9:30 - 10:00 часа - Регистрация на участници на кафе и чай 

10:00 - 10:30 часа - Откриване на кръглата маса
г-жа Антоанета Василева - секретар на НКБТХ;
г-н Румен Петков - председател на Общото събрание на Международен институт за сигурност и сътрудничество;
г-н Камен Пенков - изпълнителен директор на Международен институт за сигурност и сътрудничество;
представяне на участниците - очаквания;

10:30 - 12:00 часа - Сесия І
„Национална политика за борба с трафика на хора"
г-жа Антоанета Василева - секретар на НКБТХ;
Прожекция на филм: „Това не е моя живот"; 

12:00 - 13:00 часа - обяд
(блок-маса в сградата на Общинска администрация)

13:00 - 14:30 часа - Сесия ІІ
Правна рамка - г-н Румен Рачев - АМВР;
Международно сътрудничество - САЩ, ЕС, Европол и Интерпол,
примери от практиката - г-н Светлозар Георгиев - Дирекция  БОТП
Обобщени данни от региона - г-н Светлозар Георгиев - Дирекция  БОТП 

14:30 - 15:00 часа - кафе - пауза 

15:00 - 15:30 часа - Дискусия, обобщение и заключения   

Закриване на форума