Новини и събития

Пловдив: Кръгла маса на тема "Трафик на хора: време за действие", 20 ноември 2008г.

На 20 ноември 2008г. Международният институт за сигурност и сътрудничество съвместно с Националната комисия за борба с трафика на хора и с любезното съдействие на община Пловдив организираха кръгла маса в град Пловдив на тема: "Трафик на хора: време за действие" по повод националната кампания "16 дни против насилието над жени".За участие бяха поканени представители на правозащитни институции, органи на местната власт, представители на международни, неправителствени и граждански организации. Изключително полезно за участниците във форума бе международното участие чрез представянето на докладите на офицерите за връзка от посолството на Република Австрия - г-н Герхард Шварцингер и г-н Руне Фоседал - от посолството на Кралство Норвегия. Сериозно отношение по дискутираната тема бе взето от страна на Апелативната прокуратура - Пловдив чрез изказване на ръководителя й г-н Росен Димов и обширен доклад на прокурор Шигарминова - доклад на Апелативна прокуратура Пловдив (.doc). Във форума взеха участие още и областния управител, зам. кметовете на община Пловдив, генералния консул на Турция в Пловдив, Ректора на УНСС - София, представители на местната власт, висши учебни заведения, НПО и др.  

 

ПРОГРАМА
на кръгла маса „Трафик на хора: време за действие" 

Дата: 20 ноември 2008 г. (четвъртък);

Времева рамка: 11.00 - 16.30 часа;

Място на провеждане: гр. Пловдив, Палата №11, Панаирен град;

Работен език: български, синхронен превод - английски език; 

Лектори : г-жа Антоанета Василева - секретар на Национална комисия за борба с трафика на хора;
г-н Руне Фоседал - офицер за връзка, Посолство на Кралство Норвегия;
г-н Герхард Шварцингер - офицер за връзка, Посолство на Република Австрия;
г-жа Ясенка Шигарминова - прокурор, Апелативна прокуратура, гр. Пловдив;
г-н Светлозар Георгиев - Дирекция „Борба с организираната престъпност"

11:00 - 11:30 - Регистрация на участниците 

11:30 - 11:45 - Откриване
г-н Румен Петков - председател на Общото събрание на Международен институт за сигурност и сътрудничество
г-жа Антоанета Василева - секретар на НКБТХ;
г-н Камен Пенков - изпълнителен директор на МИСС; 

11:45 - 12:45 - Сесия І
„Национална политика за борба с трафика на хора"
г-жа Антоанета Василева - секретар на НКБТХ;
Прожекция на филм: „Това не е моя живот"; 

12:45 - 13:15 - Трафик на хора и борба с всички форми на проявление с това престъпление"
г-жа Ясенка Шигарминова - прокурор, Апелативна прокуратура, гр. Пловдив 

13:15 - 13:30 - Дискусия 

13:30 - 14:30 - Обяд (Палата №11, Панаирен град)                                              

14:30 - 15:30 - Сесия ІІ
„Международно сътрудничество с Австрия"
г-н Герхард Шварцингер - офицер за връзка, Посолство на Република Австрия;
„Международно сътрудничество с Норвегия"
 г-н Руне Фоседал - офицер за връзка, Посолство на Кралство Норвегия;
„Международно сътрудничество - САЩ, ЕС, Европол и Интерпол, примери от практиката"
г-н Светлозар Георгиев - Дирекция БОТП
Представяне на обобщени данни от региона
г-н Светлозар Георгиев - Дирекция БОТП
г-н Димитър Александров - Дирекция БОТП 

15:30 - 16:00 - кафе пауза 

16:00 - 16:30 - Дискусия и закриване