Новини и събития

София: Кръгла маса на тема "Трафик на хора: време за действие", 25 ноември 2008г.

Реализирана бе съвместна инициатива с Националната комисия за борба с трафика на хора с председател г-н Даниел Вълчев - заместник министър - председател и министър на образованието и науката - цикъл от кръгли маси на тема: "Трафик на хора: време за действие" по повод на националната кампания „16 дни против насилието" и във връзка с европейския ден за Борба с трафика на хора - 18 октомври. Заключителният форум се проведе на 25 ноември 2008 г. с любезното съдействие на Центъра за изследване на демокрацията. Кръглата маса беше открита от г-н Румен Петков, председател на МИСС. Събитието уважиха с присъствието си: г-жа Емилия Масларова - министър на труда и социалната политика, г-н Михаил Миков - министър МВР, Н. Пр. г-жа Тове Скайрстен - извънреден и пълномощен посланик на Норвегия у нас, г-н Христо Манчев - зам.-главен прокурор на Република България, г-н Димитър Марков - Център за изследване на демокрацията, г-н Норберт Чайпек - директор на Кризисен център, жертви на трафик - Виена, които взеха отношение по дискутирания проблем чрез кратки слова и доклади. За участие бяха поканени представители на правозащитни институции, на международни, неправителствени и граждански организации, като и представители на чужди посолства.  

Председателят на Общото събрание на МИСС - г-н Румен Петков  изнесе обобщен доклад, който подчерта необходимостта за създаването на официални процедури за идентифициране, защита и подпомагане на жертви на трафик, което представлява основна част от стратегията срещу трафика на хора; разработване на програми за превенция на трафика на хора; осигуряване последователни и основани на спазването на човешките права анти - трафик политики и действия; задълбочено разбиране на първопричините, фактите, цифрите и на променящите се тенденции.  Очерта се остра необходимост от законодателни промени в няколко направления. Подробности - в приложения Заключителен доклад (.doc)

Изказване на Емилия Масларова (.doc)

ПРОГРАМА
на кръгла маса „Трафик на хора: време за действие" 

Дата: 25 ноември 2008 г. (вторник);

Времева рамка: 10.00 - 13.00 часа;

Място на провеждане: гр. София, Зала „Триадица", Резиденция „Бояна";

Работен език: български, симултантен превод - английски език; 

10:00 - 11:15 - Откриване
г-н Румен Петков - Председател на Общото събрание на Международен институт за сигурност и сътрудничество
Заключителен доклад
г-н Михаил Миков - Министър на вътрешните работи;
г-жа Емилия Масларова - министър на труда и социалната политика;
г-н Христо Манчев - Заместник-главен прокурор на Република България;
г-н Бойко Рашков - Заместник министър на Правосъдието;
Н.Пр. г-жа Тове Скарстейн - Посланик на Кралство Норвегия в България

11:15 - 11:40 - кафе пауза 

11:40 - 12:25            
г-жа Антоанета Василева - секретар на НКБТХ;                                           
г-н Димитър Марков - Център за изследване на демокрацията;
г-н Норберт Чайпек - директор на Кризисен център, жертви на трафик, Виена, Австрия;
г-н Христо Монов - заместник председател на ДАЗД

12:25 - 12:45 - Дискусия и закриване