Новини и събития

Провеждане на Кръгла маса на тема "Трафик на хора, нелегална миграция", 16-18 декември 2008 г., гр. Будапеща, Унгария.

В периода 16-18 декември в гр. Будапеща, Унгария е проведена Кръгла маса на тема „Трафик на хора, нелегална миграция". Във форума от българска страна участие взеха г-н Румен Петков - председател на ОС на МИСС и г-н Камен Пенков - изпълнителен директор на МИСС, както и г-н Шандор Пинтер - бивш министър на вътрешните работи на Унгария в периода 1998 - 2002 г. и учредител на Международния институт.

Мероприятието бе проведено в Международния център за обучение на Министерството на правосъдието и вътрешните работи, в присъствието на унгарските колеги: г-н Габор Юхас - държавен секретар на Министерството на правосъдието и опазване на обществения ред; проф. д-р Ласло Каринек - председател на Унгарското дружество за научни изследвания по опазване на обществения ред и почетен консул на Германия в Унгария; проф. д-р Геза Финстер - зам.-председател на унгарското дружество за опазване на обществения ред; ген. лейтенант д-р Йозеф Венцер - директор на Националната полиция; д-р Сузана Вейг - главен директор на Агенцията за миграция и регистрация на гражданите; проф. д-р Ищван Шаркани - зап. ген. - майор, ректор на Академията на министерството на вътрешните работи; д-р Фридеш Янза - зап. бриг. генерал, главен секретар на Унгарското дружество за опазване на обществения ред; д-р Ищван Фаркаш - полковник от полицията, зам. директор на Международен център за обучение и др. 

Изразено е мнение на г-н Р. Петков, председател на Общото събрание на института, че една от основните задачи пред Международния институт за сигурност и сътрудничество е разширяване на обхвата на дискусиите. Това ще стане първо - чрез привличане на всички дунавски държави от една страна и второ - чрез привличане към дискусия с участието на държавите на Балканския регион. Ще бъдат отчетени спецификата и тежестта на натрупаните проблеми за намиране на реални и ефективни решения.

Два основни извода са направени на кръглата маса по проблемите на миграцията и трафика на хора, организирана в Будапеща от Международния институт за сигурност и сътрудничество, а те са:

  1. Основният акцент от унгарска страна в международен план е, че България е държава на първа линия, от гледна точка на сигурността на Европейския съюз и сигурността на международната политика като цяло.
  2. На втори план - Унгария в последните години се е превърнала от транзитна страна в страна на крайна дестинация за миграцията и трафика на хора. Общият анализ води до извода, че подобна перспектива се очертава и пред България.

Международният институт за сигурност и сътрудничество се радва на подкрепата на унгарските власти и институции, която беше декларирана и от Габор Юхас, държавен секретар на Министерството на правосъдието и опазването на обществения ред.

Осъществена е и среща с директорката на американската Международната полицейска академия, с Европейската полицейска академия и с Академията за Средна Европа, която включва осем държави.

Оценена е важността между тези академии и академията на МВР да се създаде много по-активен и работещ диалог. Доц. Камен Пенков е поканил координатора на трите академии да посети България и за да се инициират  условия за съвместна работа.

Г-дата Румен Петков и Камен Пенков са провели и работна среща с Виктор Орбан, бивш министър-председател на Унгария. Обсъдени са междудържавните отношения и от страна на Виктор Орбан е изразено желание за динамизиране на двустранните отношения, като се отчетат съществуващите традиции.

Кръгла маса по проблемите на миграцията и трафика на хора в Будапеща е първата задгранична изява на Международния институт за сигурност и сътрудничество.