Новини и събития

Провеждане на Работен семинар на тема „Съвременни практики и комуникации в сигурността и отбраната”, 03 декември 2008 г., гр. София, х-л „Кемпински – Зографски”

На 3 декември 2008 г. в гр. София, х-л „Кемпински - Зографски", зала „Киото", МИСС проведе работен семинар на тема „Съвременни практики и комуникации в сигурността и отбраната". Мероприятието бе организирано в три сесии. На първата бе представена фирма SELEX - Италия чрез презентация на предмета на дейност - съсредоточен в областта на електрониката в отбранителния сектор. Фирмата разработва широкообхватни системи за национална защита и е основен доставчик на НАТО за първи клас системи. Представена бе система за защита на държавните граници, основаваща се на познаване на оперативната обстановка по границите и инфраструктурата им. Бе поставен акцент и върху иновационните решения в гражданската защита. Във втората сесия бе представена фирма DEFESIVE SHIELD - частна компания с предмет на дейност - консултантски услуги и решения за защита на държавните граници. Фирмата работи в тясна връзка с SELEX. Предлаганите услуги от фирмата са съсредоточени в следните направления: стратегически консултации, национално развитие на инфраструктурата, стратегическо наблюдение на национално ниво, организационно развитие на военната система, отбранително ориентировъчно организирано развитие, проектно интегриране и мениджмънт, разработване на концепции за бъдещето, разработване на софтуерни продукти.

В третата сесия се проведе дискусия, бяха направени обобщения и заключения от работния семинар, по отношение на изключителната му полезност във връзка с изпълнението на част от ангажиментите на България при изпълнение на условията за присъединяването й към „Шенгенското пространство". Участието на висококвалифицирани кадри, представители на ГЩ на БА, в подобен род мероприятия дава възможност за изграждане на по-пълна представа за предоставяните от частните външни компании продукти и услуги, даващи възможност за адекватен, осигурен на високо технологично отношение военен отговор на опасностите и заплахите за сигурността на страната ни.