Новини и събития

Посещение на Българска делегация в Рим, Италия по покана на ръководството на фирма SELEX Sistemi Integrati, 18-19 февруари 2009 г.

По покана на ръководството на фирма SELEX Sistemi Integrati на 18 февруари 2009 г. българска делегация посети комплекса на фирмата в Рим, Италия. Визитата бе провокирана след успешно реализираното мероприятие на 03 декември 2008 г. в х-л Кемпински - Зографски, София, по инициатива на Международния институт за сигурност и сътрудничество. В състава на делегацията участие взеха следните експерти: г-н Камен Пенков - изпълнителен директор на МИСС, г-н Чавдар Пенков - ДАНС, полк. Атанас Темелков  - МО, г-н Иван Дженков - Гранична полиция и г-н Август Мичев - изпълнителен директор на фирма „ВМС" ООД. От страна на домакините работната среща бе подсигурена от екип специалисти, в лицето на г-н Пиерлуиджи Джиансанти - международни отношения, г-жа Карла ди Вилароса, инж. Алесандро Брусапорчи, инж. Норма Галатоло - дирекция „Бизнес развитие", инж. Алесандро Алтан и инж. Гуерино Джанкола - Иновационни системи и г-н Паоло Касанова - отдел „Търговия". Участие взе и г-н Дрор Шачнай - изпълнителен директор на израелската фирма „Defensive Shield".

Срещата премина в изключително полезна и творческа атмосфера. Гостите бяха обстойно запознати с достиженията на фирма SELEX Sistemi Integrati в областта на интегрирането на средства за наблюдение и контрол на границата, изграждането на системи за сигурност за нуждите на въоръжените сили от конкретен тип и произвежданите от тях сензори за наблюдение. Във втората част от презентацията делегацията имаше възможност да посети полигона на фирмата, където нагледно бе демонстрирана изработената и реално работеща периметрова система за контрол и наблюдение на зададен участък. Управлението на системата се осъществява от основен център, който визуализира информацията от сензорите. Системата би могла да бъде приложима за охрана на българските граници в равнинни участъци с висока концентрация на нарушения.

На демонстрацията бяха презентирани и възможностите на радар за наблюдение на сухоземни граници, който би спомогнал за откриване на нарушители на границата на значително големи разстояния и тяхното проследяване, което осигурява изпреварващо време за организиране и провеждане на гранично-полицейски операции.