Новини и събития

София, 09 март 2009 г., Участие в работен семинар на тема „Жените, войната и мирът" по покана на Посолството на Кралство Норвегия и ПРООН

Посолството на Кралство Норвегия и Програмата за развитие на Организацията на обединените нации (ПРООН), в сътрудничество с Министерството на отбраната на Република България отправиха официална покана към г-н Румен Петков - Председател на Общото събрание на МИСС за участие в семинар по случай Международния ден на жената. Мероприятието се проведе на 09 март 2009 г. във Военния клуб, София.

Целта на събитието е фокусиране на вниманието върху ролята на жените в управлението и разрешаването на конфликти, както и в мирните процеси като цяло. Изтъкнато бе значението на Резолюция 1325 на Съвета за сигурност на организацията на обединените нации, която е приета през 2000г., в конкретика влиянието на войните върху жените и повишаване приноса на жените за постигането на траен мир. Особено внимание бе отделено на активното участие на Република България в международните операции като държава - членка на НАТО и Европейския съюз.

В семинара взеха участие г-н Цонев - министър на отбрана, г-н Хенри Джаклин - постоянен представител на ПРООН и постоянен координатор на ООН за България; посланик Хелга Хернес - Международен институт за изследване на мира в Осло; подп. Невяна Митева - Асоциация на жените в Българската армия;, бриг. ген. Кристин Люн - армия на Кралство Норвегия;  г-жа Оснат Лубрани - директор на Фонда за развитие на ООН за жените - офис Брюксел; г-жа Геновева Тишева - Български център за джендър изследвания; г-жа Катрин Шарп - представител за България на Върховния комисариат на ООН за бежанците; Н. Пр. г-жа Тове Скарстейн - посланик на Норвегия.

Повече за събитието виж тук