Новини и събития

София, 24 март 2009 г., Участие в публична дискусия на тема: "Индикатори за обществено доверие в правосъдието: инструменти за оценка на политики" по покана на Центъра за изследване на демокрацията

На 24 март 2009 г. в Националния институт на правосъдието се проведе публична дискусия на тема: "Индикатори за обществено доверие в правосъдието: инструменти за оценка на политики". По покана на организаторите от Центъра за изследване на демокрацията в мероприятието взеха участие и представители на МИСС - г-н Петков, председател на ОС и г-н Пенков, изпълнителен директор. В публичната дискусия със свои изказвания и доклади по темата бяха ангажирани: г-жа Миглена Тачева - министър на правосъдието; проф. Майк Хаф от Института за проучване на наказателни политики, Кингс Колидж; г-н Христо Манчев - зам. главен прокурор и ръководител на Върховна касационна прокуратура; доц. д-р Пенчо Пенев - директор на Национален институт на правосъдието и професорът по криминология в Университета в Оксфорд - Джулиън Робъртс. Събитието е организирано в рамките на проекта "Индикатори за обществено доверие в правосъдието: инструменти за оценка на полrтики". Целта на проекта е да развие и приложи пилотно основани на изследвания нови индикатори за обществено доверие в правосъдието - понятие, включващо въпросите на за справедливостта, доверието и несигурността. Ще бъде събрана информация за тълкуване на индикаторите въз основа на допускането, че съществува тясна връзка между обществените представи за правосъдието и качеството на правораздаването. Освен това се цели да се постигне и известен консенсус между държавите-членки за важността на оценката на наказателната политика, основана на обективни критерии като обществено доверие и сигурност.

Повече за мероприятието вижте тук.