Новини и събития

Кръгла маса под надслов „Наркотици и тероризъм: световна заплаха", 9-10 декември 2009 г., Москва

На 9 и 10 декември 2009 г. в град Москва, Руска Федерация, при изключително добра организация се проведе кръгла маса с международно експертно участие под надслов „Наркотици и тероризъм: световна заплаха".

Мероприятието бе провокирано от интереса на руската страна към експертното мнение на специалисти от Международния институт за сигурност и сътрудничество (МИСС) и беше осъществено с любезната покана на новоприетия член на МИСС по време на  Второто годишно събрание - г-н Александър Торшин, в качеството му на член на Националния антитерористичен комитет на Русия, първи заместник-председател на Съвета на федерациите, член на комисията на Съвета на федерациите по регламентиране и организация на парламентарната дейност, член на комисията на Съвета на федерациите по информационна политика. Организацията на мероприятието бе съвместна инициатива на Комисията на Съвета по взаимодействието на Федералния съвет на Федералното събрание на Руската федерация и законодателните (представителни) органи на държавната власт на субектите на Руската федерация по усъвършенстването на правното регулиране на противодействието на екстремизма от руска страна и на представители на Международния институт за сигурност и сътрудничество - от българска.

Съставът на делегациите от двете страни бе представен съответно от руска: Александър Торшин - първи зам. Председател на  Съвета на Федерациите на Федералното Събрание на Руската федерация, член на Националния антитерористичен комитет; Анатолий Лисков - Председател на Комитета на Съвета на Федерациите по правни и съдебни въпроси; Виктор Озеров - Председател на Комитета на Съвета на Федерациите по отбрана и сигурност; Владимир Рушайло - първи зам. Председател на Комитета на Съвета на Федерациите по правни и съдебни въпроси; Валерий Зиновиев - зам. ръководител на Международния правен департамент Федералната служба на Руската Федерация по контрола над оборота с наркотици на Русия - началник на Договорно - правното управление, генерал - майор от полицията; Александър Братченко - първи зам. началник на Управлението на Апарата на Националния Антитерористичен комитет (НАК); Алексей Телегин - първи заместник началник на Управлението на Апарата на НАК; Николай Евгращенков - съветник на Директора на Федералната служба на Руската федерация по контрола над наркотиците; Андрей Тулаев - зам. ръководител на Секретариата на първия зам. Председател на Съвета на федерациите г-н Торшин; Петър Читипаховян - Президент на АКБ „Транстройбанк" и др., а от българска: Румен Петков - Председател на Общото събрание на МИСС; доц. д-р Камен Пенков - изпълнителен директор на МИСС; ген. Валентин Петров - член на Консултативния комитет на МИСС; Родолфо Пейков - член на Консултативния комитет на МИСС; Драгутин Мате - член на Общото събрание на МИСС и Румен Тошев - представител на МВР в Москва.

Мероприятието бе разпределено в два последователни дни. На 9 декември 2009 г. кръглата маса бе открита в 10,30 часа в конферентната зала на хотел „Артурс СПА" в Москва с встъпително слово на г-н Румен Петков (прочети тук) и приветствено слово на г-н Александър Торшин. Последваха три модула от работна среща, представени съответно от  г-н Петков - „Държава и гражданско общество срещу организираната и транснационалната престъпност: българският опит" (прочети тук и тук); изказване на г-н Лисков в качеството му на Председател на Комитета на Съвета на Федерациите по правни и съдебни въпроси (прочети тук); изказване на г-н Мате на тема : Сътрудничеството между Руската федерация и ЕС в борбата с наркотрафика и тероризма (прочети тук).  

По време на втория ден от провеждането на форума, организиран в Съвета на федерациите, от страна на МИСС бяха представени модули с работни заглавия „Наркотици и тероризъм - световна заплаха" - презентация на г-н Родолфо Пейков (прочети тук и тук), „Сътрудничество на страните от Черноморския басейн за предотвратяване на трафика на хора, наркотици и стоки с двойно предназначение" - презентация и справка (прочети тук и тук), представени от г-н Пенков, , а от руска - доклад на ген. Зиновиев (прочети тук), в качеството му на зам. ръководител на Международния правен департамент Федералната служба на Руската Федерация по контрола над оборота с наркотици на Русия - началник на Договорно - правното управление.

Работната среща бе закрита с подписване на съвместна декларация. В двудневната програма на делегацията от България бе предвидено и поднасянето на венци пред паметника на „Гренадирите, паднали под Плевен" в чест на 10 декември - официалния празник на град Плевен.

Г-н Румен Петков бе удостоен с почетен медал на Съвета на Федерацията за принос в укрепването на международните отношение и участие в организацията на форума.

По наше мнение проведената конференция бе не само полезна среща за обмяна на опита между специалисти в този изключително кризисен за нашето съвремие сектор. Този форум  потвърждава още веднъж необходимостта от обединяване на международните усилия в насока, която цели с всеобщи намерения и настойчива и последователна  политика елиминирането на терористични доктрини и установяването на стабилен мир.

Делегацията от МИСС подчерта още веднъж важността и ролята на неправителствените организации, какъвто е и самият институт, в оказването на подкрепа на официалните представители в международен мащаб в борбата им с наркотероризма, предлагайки инициативи, целящи намирането на необходимите решения. Освен това бе потвърдена и подкрепата на руската държава към европейските неправителствени организации, в борбата с наркотероризма.

В тази връзка едно от бъдещите намерения на Международния институт за сигурност и сътрудничество е изготвянето на издание - сборник на докладите на участниците в кръглата маса в Москва. МИСС има намерение в най-кратък срок да издаде този сборник с материали от международната среща на български, руски и английски език, като амбицията ни е свързана с представянето на брошурата пред Европейския парламент и Европейската комисия, разчитайки на любезно съдействие на българските ни представители в ЕП. Приоритетни дестинации за представянето на сборника ще бъдат също Испания, Мадрид, предвид водещата за политиката на страната стратегия за борбата с тероризма и наркотиците, както и Руската федерация, Москва - като основен организатор и любезен домакин на събитието.