Новини и събития

Трафикът на хора – обсъждане на кръгла маса

На 25.02.2010 г. УНСС бе домакин на кръгла маса на тема „Политика и стратегия за противодействие на трафика на хора". Проявата бе организирана в рамките на първия етап на научноизследователския проект на катедра „Национална и регионална сигурност" и Центъра за стратегически изследвания в отбраната и сигурността (ЦСИОС) на УНСС на тема „Социално-икономически аспекти на трафика на хора". Изследването е финансирано от фонд НИД на УНСС.
Трафикът на хора представлява сериозен, престъпен доходен бизнес, приходите от който в световен  мащаб се изчислява на около 30 милиарда долара годишно, посочи при откриването на кръглата маса доц. д-р Димитър Димитров, ръководител на катедра „Национална и регионална сигурност" на УНСС. Във форума участваха Н.Пр. г-жа Тове Скарстейн, посланик на Кралство Норвегия у нас, г-н Румен Петков, председател на Общото събрание на Международния институт за сигурност и сътрудничество (МИСС), д-р Светослав Спасов, съветник на министър-председателя на Р България, доц. д-р Камен Пенков, изпълнителен директор на МИСС, както и представители на академичното ръководство, изследователи от неправителствени организации в страната, преподаватели от катедра „Национална и регионална сигурност" и други водещи катедри на

УНСС, студенти от специалност „Икономика на отбраната и сигурността".

На кръглата маса бе представена и книгата „Трафик на хора. Социално-икономически аспекти", издадена от катедра „Национално и регионална сигурност" и Центъра за стратегически изследвания в отбр

аната и сигурността на УНСС. В нея са публикувани резултатите от първия, междинен етап на проекта „Социално-икономически аспекти на трафика на хора". Книгата прави анализ на

социално-икономическите аспекти на трафика на хора, разглежда причините за съществуването на това негативно явление, обобщава изследователския опит в тази област и представя опита на държавите в Европа, САЩ и Канада в борбата с него. Автори на публикацията са преподаватели и докторанти от катедра „Национална и регионална сигурност" и студенти от четвърти курс от специалност „Икономика на отбраната и сигурността".
С този форум и изследователската работа върху такъв важен проблем, катедра „Национална и регионална сигурност" отново не изневерява на себе си. Характерното е, че още от създаването си тя работи по проекти, в които активно участват студенти. А това е особено важно - в тях ние виждаме своите бъдещи последователи, посочи при откриването на кръглата маса доц. д-р Марчо Марков, зам.-ректор на университета.

Двадесет и три са докладите, изнесени от студенти-четвъртокурсници по време на следобедната студентска научна сесия. В тях са анализирани конкретни аспекти на международни институции и национални политики в борбата с трафика на хора. Като „много сериозен и отговорен научен анализ, за да стигнем до адекватни и всеобхватни мерки", определи научното изследване г-н Румен Петков, който изтъкна, че е особено важно този продукт да стигне до българската общност, а не да остане „затворен" в академичните кръгове. „Идеята на катедра „Национална и регионална сигурност" е изключително полезна и целесъобразна, а разработките й трябва да бъдат доведени и до знанието на останалите пет катедри на факултета", подчерта проф. д.ик.н. Христо Първанов, декан на факултет „Икономика на инфраструктурата".

Участниците в кръглата маса изслушаха с интерес изказването на Н. Пр. Тове Скарстейн за инициативите на правителството на Кралство Норвегия в борбата с трафика на хора, което стартира преди седем години първия си екшън план за противодействие на това криминогенно явление.

На церемония в края на проявата проф. д-р Стефан Христов, директор на ЦСИОС на УНСС връчи на студентите от четвърти курс на специалност „Икономика на отбраната и сигурността" сертификати за участие в първия етап на научноизследователския проект.

 

   

   

   

Източник: www.e-dnrs.org