Новини и събития

Среща между представители на COESS и ръководството на МИСС, 04 май 2010 г., София

На 4 май т. г. в София бе проведена информационна среща-дискусия на тема: „ХАРМОНИЗАЦИЯ НА ЧАСТНИТЕ УСЛУГИ ЗА СИГУРНОСТ В ЕВРОПА В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДИРЕКТИВА 2006/123/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ" с участието на Генералния секретар на Конфедерацията на европейските услуги за сигурност CoESS г-жа Хилде Де Клерк и членове на Работния комитет на Конфедерацията „Охрана".  По покана на организаторите на форума от НАФТСО (Национална асоциация на фирми за търговска сигурност и охрана) приветствено слово по време на откриването поднесе г-н Румен Петков, в което поясни становището на представлявания от него МИСС, че хармонизацията е необходима, защото в условия на криза, битовата престъпност расте, а така ще дадат гаранции за "правилата, които са прозрачни, облечени с нормативна уредба и засягат всички." Според него тази хармонизация би позволила обективна комуникация и взаимодействие между частните охранители и държавните органи, както и че частният охранителен бизнес не трябва в никакъв случай да бъде подценяван.

В мероприятието, освен представители на членовете на НАФТСО, участваха ръководители на партньорски сдружения и фирми. Срещата беше уважена от експерти в 3 от Комисиите на Народното събрание: по вътрешна сигурност и обществен ред, икономическата и тази по европейските въпроси, както и от Министерството на икономиката, енергетиката и туризма (МИЕТ), представители на Международния инсттитут за сигурност и сътрудничество, Алианс за сигурна България, Балкански форум по сигурността, член на Европейския парламент, КРИБ, БТПП, преподаватели от Академията на МВР, Нов Български Университет, Варненския свободен университет и др.

Провеждането на информационния форум бе предшестванa от среща между г-жа Хилде де Клерк и г-жа Лийн Ван Санд - отговорник за връзки с обществеността от CoESS и г-н Румен Петков и г-н Камен Пенков от МИСС. По време на разговора, който е в резултат от проявен взаимен интерес за партньорство и сътрудничество, бе обменена информация относно статута на двете организации. Г-н Петков презентира дейността на МИСС, като отбеляза по -съществените форуми с международно участие, организирани от института. Бе представен новия печатен продукт, резултат от кръгла маса в Москва, проведена на 9 и 10 декември 2009 г. Брошурата направи силно впечатление с професионално поднесената информация и актуална тематика. Бяха обсъдени сфери, в които  CoESS би могла да съдейства за бъдещата дейност на МИСС и най-вече в частта информационен обмен и предоставяне на данни относно участие в проекти и кандидатстване за европейски субсидии. Г-н Петков подчерта приоритетните теми на работа на Международния институт, наблягайки на тематиката за текущата година: „Трафик на хора и наркотици". От особено значение е работата на неправетствения сектор с държавните институции в международен мащаб.

От своя страна г-жа Де Клерк изрази задоволство от полезната среща, в която придоби яснота за сериозността на работата и намеренията на МИСС, като се ангажира да предаде информацията на вниманието на ръководството на CoESS. Тя прие със задовлство поканата да вземе участие при презентиране на второто печатно издание на МИСС в Брюксел.

Срещата бе проведена с любезното съдействие на г-жа Васка Пенкова, управител на АС Скорпио ООД. Дружеството е член на НАФТСО, представител на CoESS за България.

За повече информация четете тук и тук.