Новини и събития

Конференция на тема „Проблемът със сексуалната експлоатация в България”, София, 26 октомври 2010 г., Народно събрание, зала „Изток”

На 26 октомври 2010 г., гр. София в сградата на Народно събрание, Зала „Изток”, се проведе конференция на тема „Проблемът със сексуалната експлоатация в България”. Събитието бе организирано в изпълнение на проект ПОЗ – 21-00 „Сексуалната експлоатация в България: митове и действителност”, финансиран от фонд за подкрепа на НПО – България по линия на ФМ на ЕИП и с партньорството на Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред – Народно събрание на Република България. Организатори на форума бяха Фондация РискМонитор и Национална комисия за борба с трафика на хора.

Г-н Петков също бе сред участниците в събитието. В конференцията са разисквани въпроси, свързани със сексуалната експлоатация в България и обвързаните с нея престъпни дейности. Други теми, които бяха обсъдени са: обществената реакция към явлението и сексуалната експлоатация като форма на нарушаване на правата на човека. Събитието бе открито от г-н Цветан Цветанов, заместник министър-председател, министър на вътрешните работи и председател на Националната комисия за борба с трафика на хора, г-н Анастас Анастасов, зам. председател на Народното събрание на Р. България, Н. Пр. Тове Скарстейн, посланик на Норвегия в България и г-н Стефан попов – изпълнителен директор на фондация РискМонитор.

Организираната престъпност се свързва с проституцията и трафика на хора. Това е един изключително доходоносен бизнес и за голямо съжаление България се очертава като третата страна за износ на момичета за проституция след Румъния и Украйна. Между 30 и 60 млн. лв. годишно се генерират от проституция в София. Работи се с всички евроатлантически партньори. В голямата си част институциите и медиите не трябва да се концентрират само върху документиране на престъпната дейност, но и върху превенцията.

Най-честата причина за проституцията в България според 42% от анкетираните е бедността, по-надолу в класацията са желаните възможности за по-високи доходи и проблемната семейна среда.

Любопитно е, че 23.2% от българите смятат, че проституцията е професия като всички останали. 35% от хората у нас са на мнение, че проституцията трябва да бъде легализирана, а 47.7% - че трябва да се обяви за незаконна дейност.

Около 1 200 000 деца са жертва на сексуална експлоатация по данни на УНИЦЕФ. Най-уязвими са децата между 6 и 15 години, ромчета и такива, които нямат родители. У нас най-много са жертвите от бедните райони. България все още е транзитна за "износ" на хора към Германия, Белгия, Австрия, Швейцария. Като цяло през 2009 г. има увеличаване на броя на непълнолетните жертви на бизнеса с хора. В същото време имало и повече осъдени за такива деяния у нас. 101 души са с влязла в сила присъда. Дванайсет са кризисните центрове на територията на страната, в които се настаняват деца - жертва на трафик. Престоят им там е до 6 месеца.

 

За повече информация прочетете тук:

http://bnr.bg/sites/radiobulgaria/Lifestyle/Life/Pages/BG%20se%20nujdae%20ot%20analiz%20i%20prevencia%20sreshtu%20trafika%20na%20hora.aspx

http://riskmonitor.bg/index.php?option=com_content&task=view&id=150&Itemid=1