Новини и събития

Кръгла маса „Двадесет години бизнес в сигурността” София, 11 ноември 2010 г., хотел „Радисън”

По покана на Управителния съвет на Националната асоциация на фирми за търговска сигурност и охрана (НАФТСО) Председателят на Общото събрание на МИСС - г-н Петков и изпълнителния директор - г-н Пенков взеха участие в Кръгла маса на тема „Двадесет години бизнес в сигурността", която се проведе в София, 11 ноември 2010 г., хотел „Радисън".

Организатор на събитието бе НАФТСО  в партньорство с Центъра за изучаване на рисковете и сигурността към Нов Български Университет.

156 участници са уважили събитието. Измежду тях бяха:
- клиенти на частни охранителни фирми и възложители на обществени поръчки;
- преподаватели от висши учебни заведения;
- отговорни служители от публични институции;
- експерти от Народното събрание, Столична община, Министерство на образованието науката и младежта, няколко банки и други в сферата на сигурността;
- представители на неправителствени организации, както и членове на НАФТСО.

            Г-н Петков приветства форума, като подчерта особената важност на частния охранителен сектор като съставна част на българската икономика и значимостта му като социална услуга, в помощ на държавните структури, отговарящи за сигурността и обществения ред.

            Предмет на представяне и дискусия по време на кръглата маса бяха следните теми:

1.      Исторически преглед на частната сигурност в България;

2.      Управлението на рисковете и информационната сигурност;

3.      Тенденциите в развитието на частната сигурност;

4.      Факторите и рисковете, определящи пазара на услугите за сигурност;

5.      Международните и европейски аспекти в развитието на частната сигурност;

6.      Качеството на частните услуги за сигурност и техните цени.

 

Представени бяха част от резултатите от проучване на НАФТСО, препоръки на асоциацията към клиенти или възложители на обществени поръчки при избор на доставчик на охранителни услуги. Основните изводи от дискусиите в двете секции на кръглата маса бяха свързани със състоянието на пазара на частните охранителни услуги в България, критерии за професионализъм, рисковете от спестяване на „сигурност", порочни практики в обществените поръчки, сивия сектор и др.

Бе отправено послание към изпълнителната власт: „Крайно време е да се сложат юзди на сивата икономика и да се удари недекларираната охранителна дейност", а към клиентите: „Сигурността е твърде сериозна дейност, за да се поверява на непрофесионалисти".

 

За повече информация прочетете тук:

http://www.naftso.org/?current=news&lang=bg&id_sess=2giqn9s67cpqe4sp1kjeqmgup3