Новини и събития

Конференция на тема: „Практики за превенция и борба с дискриминацията”, 9 декември 2010 г., София

Практики за превенция и борба с дискриминацията са били обсъждани на конференция проведена на 9 декември 2010 г., в Гранд хотел „София". Форумът е заключителен и се  осъществява в рамките на проект „Прогрес към равенство: Национални ефективни и иновативни практики за превенция и борба с дискриминацията", който се изпълнява от Министерство на труда и социалната политика в партньорство с Комисията за защита от дискриминация с финансовата подкрепа на програмата на Европейския съюз ПРОГРЕС по договор с референтен № VS/2009/0384 . Целта му е да повиши чувствителността на институционално ниво към  престъпленията, мотивирани от предразсъдъци, и засилване на превенцията и борбата с дискриминацията посредством включването на средствата на наказателното правораздаване.

В мероприятието са взели участие представители от Парламента, Министерски съвет, министерства, агенции, неправителствен сектор, общини, областни администрации, синдикати, представители на работодателски организации и медии. Официална покана за присъствие е била отправена и към г-н Румен Петков - председател на ОС на МИСС.

В продължение на заключителната конференция, на 10 декември 2010 г. на церемония в Гранд хотел "София" Министерството на труда и социалната политика връчи наградата "Работодател 2010". За повече информация прочетете тук и тук.