Новини и събития

Официална среща на ръководството на МИСС с Н.Пр. Ноах Гал Гендлер – посланик на Израел в България, 16 май 2011 г., София

На 16 май 2011 г. (понеделник) бе проведена официална среща с посланика на Израел в България Н. Пр. Ноах Гал Гендлер. Любезни домакини от страна на МИСС бяха г-н Румен Петков - председател на ОС на МИСС и г-н Камен Пенков - изпълнителен директор на сдружението. Във встъпителните си думи г-н Петков поздрави Н. Пр. г-н Гендлер във връзка с честването на националния празник на Израел и отбелязването на 65-годишнината от Холокоста.

В хода на срещата бе направена обща презентация на дейността и структурата на Международния институт. Специален акцент бе поставен върху обществената ангажираност на членовете на Общото събрание на МИСС - значими фигури в областта на сигурността в своите държави, както и на по-важните прояви на сдружението. Г-н Петков предостави на Н. Пр. г-н Гендлер  специално изготвена за срещата брошура в превод на английски, придружена с второто печатно издание на МИСС, чрез които в детайли е представена дейността на Института като организация от неправителствения сектор, чиито приоритет са проблемите на сигурността, трафика на наркотици и хора и борбата с тях.

По време на презентацията стана ясно, че Институтът е отворено сдружение за прием на експерти, професионалисти и други неправителствени организации в сферата на международната сигурност. В тази връзка, позовавайки се на международния опит на Израел в борбата с престъпността и отчитайки изключително високото техническо ниво и капацитет в тази насока, г-н Петков отправи молба към г-н Гендлер за съдействие и препоръка за партньорство с израелски представители, работещи в аналогични на дейността на МИСС направления. Г-н Петков аргументира своето предложение за партньорство, позовавайки се на няколко съвременни тенденции по отношение на запазване на сигурността в региона на Балканите: управление на сигурността на външната граница на Шенген (респективно границата на България и Турция) и приема на България в Шенгенското пространство с оглед на наложените критерии; трафика на хора, особено след актуалните събития в Северна Африка и др. В тази връзка г-н Петков направи интересно предложение към Н. Пр. Гендлер за организиране на съвместна кръгла маса, посветена на посочените проблеми.

Г-н Гендлер благодари за поканата и предоставените материали, като се ангажира да помисли за подходящи израелски партньори на МИСС. Той сподели, че Израел няма особени проблеми с незаконната миграция на своя територия и че това явление е разрешено по един изключително интелигентен и високо технологичен начин, особено в граничните райони със Сирия и Ливан. Г-н Гендлер отбеляза, че разбира значимостта при обвързването на проблемите: незаконен трафик на хора и въоръжение, тероризъм и пране на пари и че „тази формула работи достатъчно добре и в световен мащаб". Поради тази причина е необходимо действително сътрудничество на всички нива - държавни и неправителствени. Към днешна дата в Израел тези два сектора работят в изключително тясна връзка.

Освен това сътрудничеството между България и Израел е дългогодишно и ползотворно. Преди около 6 месеца на посещение в България е пристигнал директора на Института за специални операции и разузнаване МОСАД на държавата Израел ген. Даган по повод на успешно проведени съвместни операции. Очаква се визитата да бъде върната на високо ниво.

Три са направленията, в които Израел съсредоточава усилията си за партньорство с България:

1.      Обучение, предимно на военно-въздушни сили, което се извършва в Граф Игнатиево;

2.      Отбранително - промишлено производство и сътрудничество, с възможност за съвместни проекти, предвид годишния оборот на Израел в този сектор;

3.      Информационно - технологично сътрудничество - тясна връзка между гражданските и военните институции.

Г-н Гендлер се ангажира да предостави на МИСС книгата „Технологичното чудо на Израел" в превод на български език, в която най-точно е описан модела за успех на държавата.

Срещата завърши с обещание за бъдещи полезни контакти и партньорства.