Новини и събития

Юбилейна сесия по повод 10-тата годишнина от учредяването на НАФТСО, 04 ноември 2011 г., София

По покана на ръководството на НАФТСО изпълнителният директор на МИСС г-н Камен Пенков взе участие в юбилейната сесия по повод 10-тата годишнина от учредяването на Националната асоциация на фирмите за търговска сигурност и охрана.  Събитието бе отбелязано на 04 ноември 2011 г. в резиденция Бояна, София, няколко дни преди честването на професионалния празник „Ден на охранителя и частната охранителна дейност” - 11 ноември.

Г-н Пенков поздрави членовете на НАФТСО от името на председателя, г-н Румен Петков, и от останалите колеги от Общото събрание на Международния институт за сигурност и сътрудничество и връчи поздравителен адрес на председателя на сдружението – г-н Петко Ангелов. В своето изявление г-н Пенков подчерта своята лична съпричастност и обвързаност с каузата на Асоциацията в развитието на частния сектор за сигурност в Република България, като един от основоположниците на идеята за създаване на сдружението.

Основен акцент в юбилейната сесия бе направената презентация за дейността на НАФТСО през изминалите 10 години от изпълнителния секретар на организацията – г-н Иван Иванов. Бяха споделени както положителната роля на организацията в развитието на частната охранителна индустрия, така и съществуващите проблеми за бизнеса.

Събитието бе уважено от: вицепрезидента на Конфедерацията на Европейските услуги за сигурност (CoESS) г-н Вилл, зам. министъра на вътрешните работи – г-н Вучков; секретаря на Съвета по сигурността към МС и директор на Центъра за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност – г-н Миланов; главния секретар на ДАНС – г-н Георгиев; директора на ГД на МВР "Пожарна и аварийна безопасност и защита на населението" – гл. комисар Николов; директора на ГД "Охранителна полиция" – комисар Енев; зам. кмета на Столична община – г-н Сотиров; главния секретар на Българска стопанска камара – г-н Денев; главния директор на Пловдивския панаир – г-н Соколов; председателя на Асоциацията на полицейските началници – г-н Стоилов; председателя на УС на АСБ – ген. Петров; ръководители и преподаватели от АМВР; НБУ; УНСС; Военна академия; ВСУ; представители на търговски банки, неправителствени организации и медии.

Бяха обявени и връчени 19 поздравителни адреса, почетни знаци и плакети. Официални обръщения бяха направени от името на борда на директорите на CoESS, МВР, ДАНС, КРИБ, АСБ, НПСССО към КТ "Подкрепа" и др.

Юбилейната сесия бе закрита с обявяването на Обръщение на членовете на асоциацията към законодателната и изпълнителна власт, неправителствените организации, синдикатите и средствата за масово осведомяване, което може да бъде видяно на сайта на НАФТСО.