Новини и събития

Среща – дискусия върху темите: "Световни тенденции в трафика на наркотици 2011" и "Европейски съюз и Шенген", 17 ноември, УНСС, София

За трета поредна година в различни университети в София се организират лекционни и дискусонни форуми върху теми, разработени под формата на презентации от г-н Родолфо Пейков, член на Консултативния съвет на МИСС. За 2011 година бяха предложени четири теми: "Economic Terrorism/ Икономически тероризъм";  " Worldwide Drug Trafficking 2011/ Трафикът на дрога в световен мащаб 2011";  "Afghanistan, A Global Concern/ Афганистан - глобалната грижа"; "E.U. and Schengen/ Европейски съюз и Шенген".

След успешно приключилите срещи с академичната младеж на УниБИТ и УНСС, към разработките на г-н Пейков проявиха интерес и представителите на дипломатическото общество в България. На 17 ноември (четвъртък) от 11.30 ч. в Малката конферентна зала в УНСС бе проведена дискусия, последвала презентациите на г-н Пейков върху темите "Worldwide Drug Trafficking 2011" (вижте тук)  и "E.U. and Schengen" (вижте тук). Г-н Румен Петков приветства участниците и направи кратък анонс към представянето на г-н Пейков.

Във форума взеха участие представители на: Центъра за стратегически изследвания в сигурността и международните отношения; Националната асоциация за международни отношения (НАМО); Център за изучаване на Балканите; Клуб 42 на БСП;  Югозападен университет "Неофит Рилски"; МнВР; журналисти.

В частта "въпроси и коментари" бяха изразени интересни съждения относно позицията и капацитета на Република България по отношение пресичането на пътя на дрогата, възможностите за преодоляване на този проблем в региона, геополитическата ни роля в момент, забележим с отпадането на дългогодишни режими или диктатура в страни, близки до нас; цени и разпространение на наркотици на Балканския полуостров и в Европейския съюз; ролята на река Дунав за свободното трансфериране на пратки, поради международния й статут; ролята на Черноморския басейн като входна врата към Шенгенското пространство, задължението на България да приема със статут на бежанци хора от Далечния изток и безпокойството от тяхното недобронамерено поведение и др.

По време на гостуването му в България, г-н Родолфо Пейков бе обект на нескрит журналистически интерес - доказателство за това са отделената страница на в. "Телеграф" от 17 ноември 2011 г. (можете да видите тук) и любезна покана за участие в предаването "Уикенд с Миа Сантова" на TV 7, което можете да проследите тук http://tv7.bg/news/society/2210792.html