Новини и събития

Публична лекция върху темите: "Worldwide Drug Trafficking 2011" и "Economic Terrorism", 16 ноември, УНСС, София

На 16 ноември (сряда) от 11.00 ч. в зала „Тържествена" на УНСС се проведе публична лекция на г-н Родолфо Пейков (Италия) върху темите: Worldwide Drug Trafficking 2011(вижте тук) и Economic Terrorism (вижте тук). Станалата традиционна среща със студентите и представителите на академичната общност на Университета за трета година потвърди интереса на аудиторията към тематиката на лекционните  курсове на г-н Пейков.

Като дългогодишен служител на Американската администрация за борба с наркотиците (DEA), той има възможност чрез конкретни статистически данни и богат снимков материал да предостави информация, която непрекъснато актуализира. В края на срещата бяха отправени редица въпроси, касаещи както компетентността на г-н Пейков като експерт в областта на тероризма и световния трафик на дрога, така и неговата лична позиция относно мястото и ролята на България в борбата с тези негативни тенденции.

Мероприятието бе е организирано като съвместна инициатива на Международния институт за сигурност и сътрудничество, катедра „Национална и регионална сигурност" и Центъра за стратегически изследвания на отбраната и сигурността" на УНСС. Лекцията бе проведена на английски език.