В пресата

Констатираме опасни симптоми на бъдещото развитие на българския кокаинов пазар

Рим. В България има около 300 000 наркомани. Това число през годините не се променя, но забелязваме сериозно намаляване на броя живущи в България. Т.е. - запазваме абсолютния брой наркомани, но при намаляване на броя на живеещите в страната. Това говори за увеличаване на употребата на наркотици. Това каза в интервю за Агенция „Фокус” Румен Петков, председател на Общото събрание на Международния институт за сигурност и сътрудничество със седалище в София, който участва с Конференцията за противодействие на организираната престъпност и наркотрафика по Кокаиновия път към Европа, която се провежда в Рим. По думите на Петков - изискват се изключително сериозни превантивни мерки.
„България е окачествена като беден пазар, който е предназначен основно за евтина и синтетична дрога. Констатираме опасни симптоми на бъдещо развитие на българския кокаинов пазар. Това прави задължително и своевременно обръщането на специално внимание на тази проблематика”, посочи Румен Петков.
Експерти от Международния институт за сигурност и сътрудничество, основан преди близо 5 години, участват в конференцията в Рим. Освен Румен Петков, участват Родолфо Пейков, който е председател на борда на експертите, Горан Йонов – участник в създаването на института. (повече инфо тук)


1680, София, България
ул. "Пирин" 50
Сграда Скорпио, ет. 8
Телефон: +359 2 892 25 75 
Факс: +359 2 892 25 77
E-mail: office@InISC.eu