В пресата

news.club.bg - Разбихме 4 групи за трафик на хора

"От началото на годината у нас са разбити 4 групи за трафик на хора, задържани са 40 човека", каза министърът на вътрешните работи Михаил Миков по време на кръгла маса "Трафик на хора: време за действие".

"От началото на прехода този проблем остава извън вниманието на обществото, но не и от вниманието на правоохранителните и правораздавателните органи. В последните години се постигат все повече резултати. Те обаче не премахват проблема. Смята се, че международната общност и ЕС дава отпор на това явление. Това е мултикриминална престъпност", каза още Миков.

Според него трябва да се противодейства на проституцията и е необходимо обществото да осъзнае тежестта на това явление.

"Не само с усилията на правоохранителните органи и правосъдието може да се противодейства на този вид престъпност, но и с превенция можем да спрем реализацията й", подчерта Миков.

Темата за борбата с трафика на хора е изключително значима и за българското общество, и за европейските общества.

Националната кампания "16 дни против насилието над жени" е организирана от Националната комисия за борба с трафика на хора и Международния институт за сигурност и сътрудничество.