В пресата

Румен Петков : Ако постигнем баланс между правото на информираност и сигурността, медиите могат да се превърнат в изключително ефективно оръжие за борба с тероризма

Съвременният тероризъм е комплексно явление, което успешно се адаптира към политическата и икономическа конюнктура. Затова противодействието му не е по силите нито на една самостоятелна структура, нито на  една отделна страна. Реални резултати в борбата с тероризма могат да бъдат постигнати само с обединените усилия на цялата международна общност. Това заяви по време 13-тия международен форум „Тероризъм и електронни медии", проведен в София на 27-28 септември 2017 г.  председателят на Общото събрание на Международния институт за сигурност и сътрудничество Румен Петков.  Той бе категоричен, че медиите имат своята ключова роля в борбата с това уродливо явление,  както и че терористичните организации все повече разчитат на напредъка на технологиите и инструментите за влияние и пропаганда, като интернет, социални мрежи, сайтове за споделяне на видео и снимки и други. „От изключително значение е как тези събития като пропаганда, заплаха за терористични актове или информация за осъществени такива, биват отразявани в средствата за масова информация. Правилният подход при отразяването би могъл да способства за намаляване на ползите на терористите и да минимизира щетите от техните действия.  Приоритетно за  медиите, по понятни причини, е  отразяването на кризисни ситуации, които по правило предизвикват силна изненада, заредени са с изключително негативно влияние, както и изискват бърза реакция за кратко време. Терористичните атаки, за съжаление, отговорят на всички тези характеристики и изискват от тези, които ги отразяват,  много подготвеност и адекватни действия. Затова за нормалното функциониране на демократичните общества е жизненоважно медиите да не се превръщат в инструмент на тероризма. Чрез внимателен подход и търсенето и намирането на баланс между свободата на информираност и сигурността,  средствата за масова информация в тези общества могат да са оръжие, важно средство в борбата с тероризма."

„Всички си спомняме, че преди години в средствата за масова информация бяха системно представяни терористични актове с възможния максимален брутализъм , показвани бяха  даже и обезглавявания на хора, и това не обслужваше по никой начин обществения интерес. Днес нещата са съвършено различни, което показва една способност на медиите и обществото да осмислят своя интерес и да се стремят към неговата защита", посочи Петков.

Според  него не по -малко рискове крие и възможността за използването на киберпространството за постигането на деструктивни цели от страна на терористите. „ Използването на съвременните технологии значително промени стратегиите за противодействие на тероризма в следствие на сложността, трудната предсказуемост и високата динамика на заплахите и рисковете в киберпространството . Всъщност най-привлекателната за терористичните организации черта на кибертероризма е гарантираната анонимност на извършителя. В този контекст е много важна ролята на службите  за създаването на култура за сигурност в обществото", посочи той .


1680, София, България
ул. "Пирин" 50
Сграда Скорпио, ет. 8
Телефон: +359 2 892 25 75 
Факс: +359 2 892 25 77
E-mail: office@InISC.eu