В пресата

Plovdiv24.com - "Трафик на хора: време за действие" на кръгла маса в панаира

Националната комисия за борба с трафика на хора съвместно с Международния институт за сигурност и сътрудничество организират кръгла маса в Пловдив на тема: "Трафик на хора: време за действие". Срещата ще се проведе на 20 ноември от 11 часа в палата 11 на панаира. Поводът е предстоящата национална кампания "16 дни против насилието над жени".

За участие са поканени представители на правозащитни институции, органи на местната власт, представители на международни, неправителствени и граждански организации. 

В рамките на кръглата маса ще бъдат разгледани практически случаи, специфични за определения регион, както и изложени фактологически данни. Предвижда се да бъде анализирано действителното състояние на проблема в региона. Използвайки мултидисциплинарен подход и в конструктивна обстановка, ще се разгледат възможностите и предложенията за противодействие на трафика на хора и подпомагане разрешаването на конкретни проблеми, на базата на аналитичната обработка на данните и обмен на мнения на различните участници.