В пресата

НКБТХ - БЛАГОЕВГРАД: Национална кампания "16 дни против насилието над жени" - кръгла маса „Трафик на хора: време за действие”.

Националната комисия за борба с трафика на хора, съвместно с Международния институт за сигурност и сътрудничество, организира кръгла маса на тема: "Трафик на хора: време за действие". Събитието ще се проведе на 17 ноември 2008 г., от 10.00 ч. в сградата на Общинска администрация, пл. „Георги Измирлиев" №1, зала №5, партер, гр. Благоевград.

Поводът е предстоящата Национална кампания "16 дни против насилието над жени". Инициативата се провежда с любезното съдействие на Центъра за изследване на демокрацията и община Благоевград. За участие са поканени представители на правозащитни институции, органи на местната власт, представители на международни, неправителствени и граждански организации. В рамките на предвидената среща ще бъдат разгледани практически случаи, специфични за Благоевградския регион и конкретни данни трафика на хора. Предвижда се да бъде анализирано действителния размер на проблема в региона.