Административен център

Михаил Михов – експерт международни връзки и координация

Дългогодишен служител на Министерството на вътрешните работи и на Министерството на външните работи на Р България, който е работил в сферата на сигурността на информацията и криптологията. Отговарял е за осъществяването на връзки и комуникации с министерствата на външните работи от други държави. Последователно е заемал длъжностите секретар и съветник в задгранични мисии в посолствата на България в Полша, Сърбия, Гърция, Австрия. Има магистърска степен по италианска филология и сигурност на информацията.

ДИН Доц. Николай Николов – научен секретар

Доктор на науките и доцент по организация и управление на Националната сигурност. Дългогодишен служител на МВР в областта на противодействието на престъпността и информационно-аналитичните структури и звена. Занимава се с научна дейност в областта на правото, управлението на международната и вътрешен ред и сигурност. Има над 32 научни трудове и публикации на теми, свързани с международната, регионалната сигурност, управлението на вътрешния ред, взаимодействието и координацията между специализираните правозащитни органи и институции.

Албена Асенова – изпълнителен секретар

Дългогодишен стаж в областта на административното управление и организация на структури в различни социални сфери. Притежава магистърски степени по инженерна химия и микроелектроника, граничен контрол и фирмена сигурност. Занимава се с научна дейност в областта на управлението и сигурността. Владее руски и английски език.